Перелік документів EA, ILAC, IAF

Документи обов’язкові для впровадження акредитованими ООВ

Ідентифікація документу Посилання на документ Неофіційний переклад НААУ
EA-INF/17 Register of EA resolutions for use by National Accreditation Bodies and EA evaluators Реєстр резолюцій ЕА для використання національними органами з акредитації та оцінщиками EA
Лабораторії – ISO/IEC 17025 / ISO 15189
EA-4/02 M Expressions of the Uncertainty of Measurements in Calibration (including supplement 1 to EA-4/02)  
EA-4/17 M EA Position Paper on the description of scopes of accreditation of medical laboratories  
ILAC-P9 ILAC Policy for Participation in Proficiency Testing Activities  
ILAC-P10 ILAC Policy on Traceability of Measurement Results ILAC_P10_2020 Щодо метрологічної простежуваності результатів вимірювання
ILAC-P14 ILAC Policy for Uncertainty in Calibration ILAC_P14_2010 Щодо невизначеності в калібруванні-для сайта
Органи з сертифікації продукції ISO 17065
Резолюція IAF 2018-13 Non-Accredited Product Certification Неакредитована сертифікація продукції
EA-2/17 М EA Document on_Accreditation for Notification Purposes Документ EA щодо акредитації з метою нотифікації
EA-6/02 M EA Guidelines on the Use of EN 45011 and ISO/IEC 17021 for Certification to EN ISO 3834  
EA-6/04 M Mandatory EA Guidelines on the Accreditation of Certification of Primary Sector Products by Means of Sampling of Sites  
Органи з сертифікації систем менеджменту – ISO/IEC 17021
Резолюції IAF 2015–14,
2016-17
Accredited MS Certification Document Сертифікат, виданий акредитованим органом з сертифікації систем менеджменту
EA-7/04 M Legal Compliance as a Part of Accredited ISO 14001:2015 Certification Обов’язковий документ EA щодо дотримання правових норм як частини акредитованої сертифікації ISO 14001:2015
IAF MD 1 IAF Mandatory Document for the Audit and Certification of a Management System Operated by a Multi-Site Organization Обов’язковий документ IAF щодо аудиту та сертифікації системи менеджменту багатооб’єктної організації
IAF MD 2 Transfer of Accredited Certification of Management Systems Обов’язковий документ IAF щодо передачі сертифікації систем менеджменту, отриманої від акредитованих органів з сертифікації
IAF MD 4 – 2018 IAF Mandatory Document for the Use of Information and Communication
Technology (ICT) for Auditing/Assessment Purposes
Обов’язковий документ IAF щодо використання інформаційних та комунікаційних технологій (ІКТ) під час проведення аудиту / оцінювання
IAF MD 5 Duration of QMS and EMS Audits Визначення часу аудиту систем менеджменту якості та навколишнього середовища
IAF MD 9 Application of ISO/IEC 17021 in Medical Devices QMS (ISO 13485) Застосування ІSO/ІЕС 17021 в сфері систем менеджменту якості медичних приладів (ISО 13485)
IAF MD 10 Assessment of Certification Body Management of Competence in accordance with ISO/IEC 17021:2011 Обов’язковий документ IAF щодо оцінювання процесу управління компетентністю органу з сертифікації у відповідності до ISO/IEC 17021:2011
IAF MD11 IAF Mandatory Document for the Application of ISO/IEC 17021-1 for Audits of Integrated Management Systems Обов’язковий документ IAF щодо застосування ISO/IEC 17021-1 для аудитів інтегрованої системи менеджменту
IAF MD 17 Witnessing Activities for the Accreditation of Management Systems Certification Bodies Процес спостереження за діяльністю акредитованих ОС
IAF MD 21 IAF MD 21:2018 Requirements for the Migration to ISO 45001:2018 from OHSAS 18001:2007 IAF MD 21:2018 ”Вимоги щодо переходу зі стандарту OHSAS 18001:2007 на стандарт ISO 45001:2018
IAF MD 22 IAF MD 22:2018 Application of ISO/IEC 17021-1 for the Certification of Occupational Health and Safety Management Systems (OH&SMS) IAF MD 22:2018 Застосування стандарту ISO/IEC 17021-1 для сертифікації систем менеджменту охорони здоров’я та безпеки праці
IAF MD 23 Control of Entities Operating on Behalf of Accredited Management Systems Certification Bodies Контроль за діяльністю осіб, які діють від імені акредитованих органів з сертифікації систем менеджменту
Органи з інспектування – ISO/IEC 17020
ILAC-P15 Application of ISO/IEC 17020:2012 for the Accreditation of Inspection Bodies Застосування ISO/IEC 17020:2012 при акредитації органів з інспектування
Органи з сертифікації персоналу - ISO/IEC 17024
Резолюція IAF 2017-19 Non-Accredited Personnel Certification Неакредитована сертифікація персоналу
Органи з верифікації ISO/IEC 14065
EA-6/03 M Mandatory EA Document For Recognition of Verifiers under EU ETS Directive  
IAF MD 6 Application of ISO 14065:2013  

 

Інші документи EA, ILAC, IAF

Ідентифікація документу Посилання на документ Неофіційний переклад НААУ
ILAC G8

Guidelines on Decision Rules and Statements of Conformity 

Настанова щодо правил прийняття рішення та висновків щодо відповідності