Перелік документів EA, ILAC, IAF

Документи обов’язкові для впровадження акредитованими ООВ

Ідентифікація документу Посилання на документ Неофіційний переклад НААУ  
EA-INF/17 Register of EA resolutions for use by National Accreditation Bodies and EA evaluators Реєстр резолюцій ЕА для використання національними органами з акредитації та оцінщиками EA  
Лабораторії – ISO/IEC 17025 / ISO 15189  
EA-4/02 M Expressions of the Uncertainty of Measurements in Calibration (including supplement 1 to EA-4/02)    
EA-4/17 M EA Position Paper on the description of scopes of accreditation of medical laboratories    
ILAC-P9 ILAC Policy for Participation in Proficiency Testing Activities Політика ILAC Щодо участі в діяльності з перевірки кваліфікації  
ILAC-P10 ILAC Policy on Traceability of Measurement Results Політика ILAC Щодо метрологічної простежуваності результатів вимірювання  
ILAC-P14 ILAC Policy for Uncertainty in Calibration Політика ILAC Щодо невизначеності вимірювань в калібруванні  
Органи з сертифікації продукції ISO 17065  
Резолюція IAF 2018-13 Non-Accredited Product Certification Неакредитована сертифікація продукції  
EA-2/17 М EA Document on_Accreditation for Notification Purposes Документ EA щодо акредитації з метою нотифікації  
EA-6/02 M EA Guidelines on the use of ISO/IEC 17065 and ISO/IEC 17021-1 for Certification to EN ISO 3834    
Органи з сертифікації систем менеджменту – ISO/IEC 17021  
Резолюції IAF 2015–14,
2016-17
Accredited MS Certification Document Сертифікат, виданий акредитованим органом з сертифікації систем менеджменту  
EA-7/04 M Legal Compliance as a Part of Accredited ISO 14001:2015 Certification Обов’язковий документ EA щодо дотримання правових норм як частини акредитованої сертифікації ISO 14001:2015  
IAF MD 1 IAF Mandatory Document for the Audit and Certification of a Management System Operated by a Multi-Site Organization Обов’язковий документ IAF щодо аудиту та сертифікації системи менеджменту багатооб’єктної організації  
IAF MD 2 Transfer of Accredited Certification of Management Systems Обов’язковий документ IAF щодо передачі сертифікації систем менеджменту, отриманої від акредитованих органів з сертифікації  
IAF MD 4  IAF Mandatory Document for the Use of Information and Communication
Technology (ICT) for Auditing/Assessment Purposes
   
IAF MD 5 Duration of QMS and EMS Audits Визначення часу аудиту систем менеджменту якості та навколишнього середовища  
IAF MD 9 Application of ISO/IEC 17021 in Medical Devices QMS (ISO 13485) Застосування ІSO/ІЕС 17021 в сфері систем менеджменту якості медичних приладів (ISО 13485)  
IAF MD11 IAF Mandatory Document for the Application of ISO/IEC 17021-1 for Audits of Integrated Management Systems Обов’язковий документ IAF щодо застосування ISO/IEC 17021-1 для аудитів інтегрованої системи менеджменту  
IAF MD 17 Witnessing Activities for the Accreditation of Management Systems Certification Bodies Процес спостереження за діяльністю акредитованих ОС  
IAF MD 21 IAF MD 21:2018 Requirements for the Migration to ISO 45001:2018 from OHSAS 18001:2007 IAF MD 21:2018 ”Вимоги щодо переходу зі стандарту OHSAS 18001:2007 на стандарт ISO 45001:2018  
IAF MD 22 Application of ISO/IEC 17021-1 for the Certification of Occupational Health and Safety Management Systems (OH&SMS) Застосування стандарту ISO/IEC 17021-1 для сертифікації систем менеджменту охорони здоров’я та безпеки праці  
IAF MD 23 Control of Entities Operating on Behalf of Accredited Management Systems Certification Bodies Контроль за діяльністю осіб, які діють від імені акредитованих органів з сертифікації систем менеджменту  
Органи з інспектування – ISO/IEC 17020  
ILAC-P15 Application of ISO/IEC 17020:2012 for the Accreditation of Inspection Bodies Застосування ISO/IEC 17020:2012 при акредитації органів з інспектування  
Органи з сертифікації персоналу - ISO/IEC 17024  
Резолюція IAF 2017-19 Non-Accredited Personnel Certification Неакредитована сертифікація персоналу  
Органи з верифікації ISO/IEC 14065  
EA-6/03 M Mandatory EA Document For Recognition of Verifiers under EU ETS Directive EA-6/03 M: 2022 Документ EA для акредитації органів з верифікації для цілей Директиви EU ETS  
IAF MD 6 Application of ISO 14065:2013    

 

Інші документи EA, ILAC, IAF

Ідентифікація документу Посилання на документ Неофіційний переклад НААУ
ILAC G8

Guidelines on Decision Rules and Statements of Conformity 

Настанова щодо правил прийняття рішення та висновків щодо відповідності