Для персоналу з акредитації

1. Для отримання статусу експерта з акредитації НААУ кандидат подає заявку на реєстрацію експерта з акредитації від фізичної або юридичної особи разом з іншими документами, які є в комплекті. 

А також звертаємо вашу увагу на вимоги до експертів:

  • бути фахівцем в певній технічній області та мати спеціальні знання в цій області;
  • мати повну вищу освіту за напрямком відповідної технічної області та 3 річний стаж роботи у цій області, або вищу освіту та, щонайменше, 5-тирічний стаж роботи у цій технічній області;
  • при неповній вищій освіті або середній спеціальній освіті повинен мати не менше 10 років стажу роботи у відповідній технічній області;
  • бути ознайомленим з нормативно-правовими актами, що стосуються відповідної технічної області;
  • знати процедури та документи НААУ.
Комплекти документів: від
фізичної
особи
від
юридичної
особи
Комплект документів для реєстрації експерта з акредитації випробувальних лабораторій (стандарт ДСТУ EN ISO/IEC 17025) ZIP ZIP
Комплект документів для реєстрації експерта з акредитації калібрувальних лабораторій (стандарт ДСТУ EN ISO/IEC 17025) ZIP ZIP
Комплект документів для реєстрації експерта з акредитації органів з сертифікації продукції, процесів та послуг (стандарт ДСТУ EN ISO/IEC 17065) ZIP ZIP
Комплект документів для реєстрації експерта з акредитації органів з інспектування  (стандарт ДСТУ EN ISO/IEC 17020) ZIP ZIP
Комплект документів для реєстрації експерта з акредитації органів з сертифікації систем менеджменту (cтандарт ДСТУ EN ISO/IEC 17021-1) ZIP ZIP
Комплект документів для реєстрації експерта з акредитації органів з сертифікації персоналу (стандарт ДСТУ EN ISO/IEC 17024) ZIP ZIP
Комплект документів для реєстрації експерта з акредитації медичних лабораторій (стандарт ДСТУ EN ISO 15189) ZIP ZIP
Комплект документів для реєстрації експерта з акредитації провайдерів програми перевірки кваліфікації лабораторій (стандарт ДСТУ EN ISO/IEC 17043) ZIP ZIP
Комплект документів для реєстрації експерта з акредитації органів з валідації та верифікації тверджень щодо парникових газів (стандарт ДСТУ EN ISO/IEC 17029 & ISO 14065) ZIP ZIP

До комплекту документів додаються скан-копії:

  • диплому;
  • паспорту;
  • ідентифікаційного коду;
  • трудової книжки;
  • свідоцтв/посвідчень про пройдені навчання.

Заповнені форми документів (у форматі *doc) направляти на електронну адресу: personnel@naau.org.ua

Прошу звернути увагу на те, що заповнені від руки форми не приймаються!

2. Для оформлення результатів роботи персоналу з акредитації використовуються стандартні форми НААУ відповідно до виду ООВ.

Рекомендації для персоналу з акредитації щодо оформлення документів під час оцінок

Комплекти документів для використання персоналом з акредитації під час проведення перевірок:

для випробувальних та калібрувальних лабораторій
для органів з сертифікації продукції, процесів та послуг
для органів з інспектування
для органів з сертифікації систем менеджменту
для органів з сертифікації персоналу
для медичних лабораторій
для провайдерів перевірки професійного рівня 
для органів з верифікації тверджень щодо парникових газів

Форми, які надаються ООВ під час оцінки на місці, для заповнення та надсилання до НААУ:

Форма “Опитувальна анкета щодо оцінювання діяльності НААУ з боку органу з оцінки відповідності”
Форма “Зворотній зв’язок від ООВ про роботу експерта/аудитора/головного аудитора з акредитації“

Форми, які заповнюються головним аудитором після спостереження за діяльністю аудитора/головного аудитора:

Форма “Звіт про проведення моніторингу за діяльністю аудитора”
Форма “Звіт про проведення моніторингу за діяльністю головного аудитора з акредитації/аудитора з акредитації в якості керівника групи”

Документи НААУ, що містять вимоги до персоналу з акредитації: