Структура національної системи акредитації

Акредитація - це процедура, у ході якої національний орган з акредитації засвідчує компетентність юридичної особи чи відповідного органу з оцінки відповідності (ООВ) виконувати певні види робіт (випробування, калібрування, сертифікацію, контроль).

Акредитація надає:

  • забезпечення єдиної технічної політики у сфері оцінки відповідності в країні;

  • забезпечення довіри споживачів до результатів діяльності з оцінки відповідності;

  • створення умов для взаємного визнання результатів діяльності акредитованих органів на міжнародному рівні;

  • усунення технічних бар’єрів для бізнесу.

НААУ проводить акредитацію відповідно до Закону України “Про акредитацію органів з оцінки відповідності” з урахуванням вимог міжнародних та європейських стандартів з акредитації за основними напрямками:

Випробувальні та калібрувальні лабораторії ДСТУ ISO/IEC 17025
Органи із сертифікації продукції, процесів та послуг ДСТУ EN ISO/IEC 17065
Органи із сертифікації систем менеджменту ДСТУ EN ISO/IEC 17021-1
Органи із сертифікації персоналу ДСТУ EN ISO/IEC 17024
Органи з інспектування ДСТУ EN ISO/IEC 17020
Медичні лабораторії ДСТУ EN ISO 15189
Провайдери перевірки кваліфікації ДСТУ EN ISO/IEC 17043
Органи з верифікації ДСТУ ISO 14065

Під час акредитації НААУ керується відповідними рекомендаціями міжнародних (ILAC та IAF) та регіональних  (ЕА) організацій з акредитації.