Доступ до публічної інформації

У своїй діяльності Національне агентство з акредитації України дотримується принципів відкритості та прозорості. Значна увага приділяється питанню належного виконання Закону України “Про доступ до публічної інформації”.

Згідно з законом, публічною є відображена та задокументована будь-якими засобами та на будь-яких носіях інформація, що була отримана або створена в процесі виконання суб’єктами владних повноважень своїх обов’язків, передбачених чинним законодавством, або яка знаходиться у володінні суб’єктів владних повноважень.

На виконання цього закону Президент України підписав Укази “Питання забезпечення органами виконавчої влади доступу до публічної інформації” та “Про першочергові заходи щодо забезпечення доступу до публічної інформації в допоміжних органах, створених Президентом України”. Ці Укази покликані забезпечити реалізацію конституційного права громадян вільно збирати, зберігати, використовувати і поширювати інформацію.

Для отримання публічної інформації, розпорядником якої є Національне агентство з акредитації України, необхідно подати запит на інформацію.

Для подання запиту ви можете скористатися:

  • тел./факсом – за номером: (044) 286-62-84;
  • електронною поштою – на адресу: office@naau.org.ua

Форми для подання запиту на отримання публічної інформації знаходяться на сайті НААУ:

  • від фізичної особи;
  • від юридичної особи;
  • від об’єднань громадян.

В запиті на отримання публічної інформації необхідно вказати:

  • Ім’я та прізвище запитувача, поштову адресу або адресу електронної пошти, а також номер телефону;
  • загальний опис інформації або вид, назву, реквізити чи зміст документа, щодо якого зроблено запит;
  • підпис та дату, за умови подання запиту в письмовій формі.