Вакансії

Національне агентство з акредитації України залучає аудиторів з акредитації та експертів з акредитації для проведення робіт відповідно до Закону України «Про акредитацію органів з оцінки відповідності» за відповідними напрямками галузей економіки.

 Вимоги до претендентів:

  • бути фахівцем в певній технічній області та мати спеціальні знання в цій області;
  • мати повну вищу освіту за напрямком відповідної технічної області та трирічний стаж роботи у цій області, або вищу освіту та, щонайменше, п’ятирічний стаж роботи у цій технічній області;
  • при неповній вищій освіті або середній спеціальній освіті повинен мати не менше 10 років стажу роботи у відповідній технічній області;
  • бути ознайомленим з нормативно-правовими актами, що стосуються відповідної технічної області;
  • знати процедури та документи НААУ.

Умови роботи:

  • залучення до конкретної роботи на договірних умовах.

Детальна інформація щодо процесу подання документів для отримання статусу експерта з акредитації розміщена у розділі «Для персоналу з акредитації».

Контакти сектору роботи з персоналом з акредитації : телефон (044) 369-34-90, ел. адреса: personnel@naau.org.ua

Вакансії для позаштатного персоналу з акредитації НААУ:

1. Технічні експерти з акредитації органів з сертифікації продукції, процесів та послуг на відповідність вимогам стандарту ДСТУ EN ISO/IEC 17065 та випробувальних лабораторій на відповідність вимогам стандарту ДСТУ EN ISO/IEC 17025 за категоріями згідно Переліку категорій будівельної продукції до Закону України “Про надання будівельної продукції на ринку”:
1. Збірні бетонні вироби (в тому числі з важких, легких бетонів та ніздрюватих бетонів автоклавного твердіння);
2. Блоки дверні та віконні, віконниці (жалюзі), ворота та інша будівельна фурнітура;
3. Мембрани, включаючи наливні, і комплекти (для гідро- та пароізоляції);
4. Теплоізоляційні матеріали. Комбіновані ізоляційні комплекти, системи;
5. Опорні частини будівельних конструкцій. Кріпильні елементи (вироби) з’єднань будівельних конструкцій;
6. Димарі, витяжні труби і пов’язана продукція;
7. Гіпс та гіпсові вироби;
8. Геотекстиль, геомембрани та пов’язана з ними продукція;
9. Навісні фасади, облицювання, структурне скління;
10. Компоненти систем пожежної сигналізації (систем виявлення пожежі, систем оповіщування про пожежу), стаціонарних систем пожежогасіння, систем протидимового захисту, систем запобігання пожежі (вибуху); сигналізатори диму;
11. Санітарні вироби;
12. Технічні засоби організації та регулювання дорожнього руху;
13. Дерев’яні конструкції, елементи та допоміжні вироби;
14. Панелі з деревини та елементи;
15. Цемент, будівельне вапно та інші гідравлічні в’яжучі речовини;
16. Сталева арматура, сталева арматура для попереднього напруження бетону (і допоміжна продукція). Комплекти для попереднього напруження;
17. Продукція для кам’яної кладки та пов’язана з нею продукція. Штучні вироби для кам’яної кладки, розчини для мурування, допоміжні деталі;
18. Інженерна продукція для очищення стічних вод;
19. Покриття підлоги;
20. Металеві конструкції і допоміжні деталі;
21. Продукція для обробки внутрішніх і зовнішніх стін і стель. Комплекти внутрішніх перегородок;
22. Покрівельні матеріали, світлопрозорі конструкції даху, світлові ліхтарі даху, вікна горищ і допоміжна продукція. Комплекти даху;
23. Дорожня будівельна продукція;
24. Заповнювачі;
25. Будівельні клеї;
26. Продукція, що належить до бетону, будівельних розчинів і цементних розчинів;
27. Опалювальні прилади для приміщень;
28. Труби, резервуари і допоміжні деталі, які не контактують з питною водою (призначеною для використання людиною);
29. Будівельна продукція, що контактує з питною водою (призначеною для використання людиною);
30. Продукція з плоского скла, профільованого скла і склоблоків;
31. Силові, контрольні кабелі і кабелі зв’язку;
32. Герметики для з’єднань;
33. Кріпильні деталі;
34. Будівельні комплекти, елементи та збірні елементи;
35. Продукція вогнеперешкоджальна, вогнеущільнювальна, вогнезахисна, антипіренна.
2. Технічні експерти з акредитації органів з сертифікації продукції, процесів та послуг на відповідність вимогам стандарту ДСТУ EN ISO/IEC 17065 за напрямками діяльності:
- Технічний регламент радіообладнання;
- Технічний регламент будівельних виробів, будівель і споруд;
- Технічний регламент обладнання, що працює під тиском;
- Технічний регламент простих посудин високого тиску;
- Технічний регламент піротехнічних виробів;
- Технічний регламент засобів індивідуального захисту;
- Технічний регламент щодо активних медичних виробів, які імплантують;
- Технічний регламент щодо медичних виробів;
- Технічний регламент законодавчо регульованих ЗВТ;
- Технічний регламент засобів вимірювальної техніки;
- Технічний регламент безпечності іграшок;
- Технічний регламент безпеки машин;
- Технічний регламент мийних засобів;
- Технічний регламент морського обладнання;
- Технічний регламент закритих джерел іонізуючого випромінювання;
- Технічний регламент приладів, що працюють на газоподібному паливі;
- Технічний регламент рухомого обладнання, що працює під тиском;
- Технічний регламент канатних доріг;
- Технічний регламент прогулянкових суден;
- Технічний регламент щодо складових частин і характеристик колісних сільсько-господарських та лісогосподарських тракторів;
- Технічний регламент простих посудин високого тиску;
- Технічний регламент обладнання та захисних систем, призначених для використання в потенційно вибухонебезпечному середовищі;
- Технічний регламент ліфтів і компонентів безпеки ліфтів;
- Технічний регламент вибухових матеріалів промислового призначення;
- Технічний регламент шумового випромінювання у навколишнє середовище від обладнання, що використовується ззовні приміщень;
- Технічний регламент щодо вимог до авіаційного бензину та палив реактивних двигунів;
- Технічний регламент підтвердження відповідності паковання (пакувальних матеріалів) та відходів паковання.
- Технічного регламенту щодо вимог до газу скрапленого для автомобільного транспорту, комунально-побутового споживання та промислових цілей, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 29.07.2020 № 667;
- Технічного регламенту грального обладнання;
- сертифікації електронних довірчих послуг на відповідність вимогам стандарту ДСТУ ETSI EN 319 403:2015 «Електронні підписи й інфраструктури (ESI). Оцінка відповідності провайдерів трастових послуг. Вимоги до органів з оцінки відповідності, які оцінюють провайдерів трастових послуг»;
- сертифікації органічного виробництва, зокрема для галузей органічного виробництва, зазначених в п.1 «Порядку (детальних правилах) органічного виробництва та обігу органічної продукції» затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 23 жовтня 2019 № 970.
3. Технічний експерт з акредитації органів з валідації та верифікації тверджень щодо парникових газів на відповідність вимогам стандарту ДСТУ ISO 14065 згідно «Переліку видів діяльності, викиди парникових газів в результаті провадження яких підлягають моніторингу, звітності та верифікації» затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від  23.09.2020 № 880.
4. Технічний експерт з акредитації органів з сертифікації продукції, процесів та послуг на відповідність вимогам стандарту ДСТУ EN ISO/IEC 17065 за видом продукції:

- біопаливо:  в системі добровільної сертифікації ISCC (на основі Європейської директиви з поновлюваних джерел енергії  RED (Renewable Energy Directive) за схемами: біопаливо за межами ЄС (ISCC PLUS), біопаливо в ЄС (ISCC EU), без ГМО (ISCC Non-GMO).
5. Технічний експерт з акредитації випробувальних лабораторій на відповідність вимогам стандарту ДСТУ EN ISO/IEC 17025 за напрямком «засоби індивідуального захисту».
6. Технічний експерт з акредитації випробувальних лабораторій на відповідність вимогам стандарту ДСТУ EN ISO/IEC 17025 за напрямком «неруйнівний контроль з розподілом по його підвидах».
7. Технічний експерт з акредитації органів з сертифікації продукції, процесів та послуг на відповідність вимогам стандарту ДСТУ EN ISO/IEC 17065 згідно Порядку проведення сертифікації видачі та скасування сертифікатів на насіння та/або садивний матеріал, затверджений постановою Кабінету Міністрів України від 21.02.2017 року №97.
8. Технічний експерт з акредитації органів з інспектування на відповідність вимогам стандарту ДСТУ EN ISO/IEC 17020 за напрямками діяльності: ТР ліфтів та ТР технічного регламенту рухомого обладнання, що працює під тиском.
9. Технічний експерт з акредитації органів з сертифікації персоналу  на відповідність вимогам стандарту ДСТУ EN ISO/IEC 17024 за найменуваннями персоналу: архітектор, геодезист, землевпорядник, інженер з інвентаризації нерухомого майна.
10.Технічний експерт з акредитації органів з інспектування на відповідність вимогам стандарту ДСТУ EN ISO/IEC 17020 за напрямками діяльності:

- устаткування та технічні засоби для виготовлення, використання і транспортування вибухових матеріалів і виробів на їх основі;
-  обладнання для верхолазних та скелелазних робіт;
-  барокамери, водолазна техніка та спорядження;
-  колодязі, шурфи, траншеї, котловани, бункери, камери, колектори, ємності, бокси, топкі, трубопроводи, димарі, повітропроводи;
-  зведення, монтаж і демонтаж будинків, споруд, зміцнення їх аварійних частин, підземних частин;
-  устатковання (обладнання) для газополум’яних та зварювальних робіт, лазерної обробки та термічного напилювання;
- організація та проведення навчання з питань охорони праці працівників інших суб’єктів господарювання.

Національне агентство з акредитації України інформує про наявні вакансії:

Відділ акредитації органів з сертифікації:

Провідний фахівець. Вимоги до кандидата на посаду: вища технічна освіта з кваліфікаційним рівнем магістра або спеціаліста, стаж роботи у сфері технічного регулювання не менше 2 років, вміння організовувати та проводити роботи з акредитації органів з оцінки відповідності, розробляти документи, вести переговори.

Відділ акредитації клініко-медичних лабораторій:

Провідний фахівець Вимоги до кандидата на посаду: вища освіта (медична, біологічна), стаж роботи в галузі проведення лабораторних досліджень, проведення акредитації, сертифікації або систем якості не менше 5 років, статус головного аудитора з акредитації.

Фахівець І категорії Вимоги до кандидата на посаду: вища освіта відповідного професійного спрямування з кваліфікаційним рівнем магістра або спеціаліста, досвід роботи у галузі випробувань, акредитації, сертифікації або системи якості не менше 5 років.

Відділ нагляду за акредитованими органами з сертифікації та інспектування:

Провідний фахівець. Вимоги до кандидата на посаду: вища технічна освіта з кваліфікаційним рівнем магістра або спеціаліста, стаж роботи у сфері технічного регулювання не менше 2 років та досвід організації робіт з моніторингу за відповідністю вимогам акредитації шляхом нагляду.

Відділ нагляду за акредитованими лабораторіями:

Провідний фахівець. Вимоги до кандидата на посаду: вища технічна освіта з кваліфікаційним рівнем магістра або спеціаліста, досвід роботи у галузі випробувань, акредитації, сертифікації або системи якості не менше 2 років.

Фахівець І категорії Вимоги до кандидата на посаду: вища технічна освіта з кваліфікаційним рівнем магістра, спеціаліста або бакалавра, досвід роботи у галузі випробувань, акредитації, сертифікації або системи якості не менше 2 років.

Чекаємо на Ваше резюме на адресу n.orlovska@naau.org.ua, телефон (044) 369-34-78