Новини


Розроблення перших редакцій проектів національних стандартів

Повідомляємо, що Національним агентством з акредитації України здійснюється розробка наступних проектів національних стандартів:

ДСТУ EN ISO/IEC 17020:201_ (EN ISO/IEC 17020:2012, IDT; ISO/IEC 17020:2012, IDT) Оцінка відповідності. Вимоги до роботи різних типів органів з інспектування (Повідомлення на сайті ДП «УкрНДНЦ»);

ДСТУ EN ISO/IEC 17065:201_ (EN ISO/IEC 17065:2012, IDT; ISO/IEC 17065:2012, IDT) Оцінка відповідності. Вимоги до органів з сертифікації продукції, процесів та послуг (Повідомлення на сайті ДП «УкрНДНЦ»);

ДСТУ EN ISO/IEC 17011:201_ (EN ISO/IEC 17011:2017, IDT; ISO/IEC 17011:2017, IDT) Оцінка відповідності. Загальні вимоги до органів з акредитації, що акредитують органи з оцінки відповідності (Повідомлення на сайті ДП «УкрНДНЦ»).

З метою надання коментарів щодо текстів вищевказаних національних стандартів, зацікавлені сторони можуть отримати проекти зазначених документів звернувшись на офіційну електронну адресу НААУ (office@naau.org.ua).

 

Участь представників НААУ у  Спільних засіданнях ILAC та IAF

Відповідно до статті 17 Закону України «Про акредитацію органів з оцінки відповідності» та Положення про Національне агентство з акредитації України НААУ, як національний орган з акредитації України, бере участь у роботі міжнародних, європейських та інших регіональних організаціях з акредитації.

Представники Національного агентства з акредитації України (НААУ) взяли участь у Спільних щорічних засіданнях комітетів та Генеральних Асамблей Міжнародної кооперації з акредитації лабораторій (ILAC) та Міжнародного форуму з акредитації (IAF), а саме у засіданнях наступних комітетів:
-     Технічний комітет IAF;
-     Комітет з акредитації ILAC;
-     Комітет з управління Багатосторонньою Угодою IAF;
-     Комітет з управління Угодою ILAC;
-     Комітет лабораторій ILAC;
-     Спільний комітет IAF ILAC;
-     Генеральна Асамблея IAF;
-     Генеральна Асамблея ILAC;
-     Спільна Генеральна Асамблея ILAC та IAF.

У ході Генеральних Асамблей прийнято ряд резолюцій, зокрема, наступні:

Резолюція IAF 2019-14 – Схвалення ISO/IEC 17029:2019 у якості нормативного документа – Генеральна Асамблея, діючи за рекомендацією Технічного комітету, постановила схвалити ISO/IEC 17029:2019, після його публікації як нормативного документа IAF.

Резолюція IAF 2019-15 – Сертифікація, охоплена акредитацією, видана тільки на підставі нормативних документів, що містять вимоги – Генеральна Асамблея, діючи за рекомендацією Технічного комітету, постановила, що сертифікація, охоплена акредитацією, повинна надаватися тільки на підставі документів/стандартів, що містять вимоги.

Резолюція IAF 2019-16 – Скасування IAF MD3: 2008 «Розширені процедури нагляду та повторної сертифікації» – Генеральна Асамблея, діючи за рекомендацію Технічного комітету, вирішила негайно скасувати IAF MD3: 2008 «Розширені процедури нагляду та повторної сертифікації», видання 1, версія 2, видана 01 лютого 2008 року.

У органів з сертифікації буде один рік після відкликання, щоб перевести свої сертифіковані організації з IAF MD3.

Резолюція IAF 2019-21 – Розширення сфери IAF MLA регіональних груп з акредитації – Генеральна Асамблея відзначила розширення сфери IAF MLA після Генеральної Асамблеї 2018 року наступних регіональних груп з акредитації-членів IAF:
•        IAAC – Під-сфера: Рівень 4: ISO 50003; Під-сфера: Рівень 5: ISO 50001
•        APAC – Під-сфера: Рівень 5: ISO 13485

Резолюція IAF 2019-22 – Нові ОА-підписанти IAF MLA – Генеральна Асамблея відзначила вступ до IAF MLA, починаючи з Генеральної Асамблеї 2018 року, наступних органів з акредитації:
• MOLDAC Республіка Молдова (EA) – Основна сфера: Сертифікація продукції – ISO/IEC 17065; Основна сфера: Сертифікація систем менеджменту – ISO/IEC 17021-1; Під-сфери: Рівень 4: ISO/TS 22003, ISO/IEC 17021-3; Під-сфери: Рівень 5: ISO 22000, ISO 9001
• LA Литва (EA) – Основна сфера: Сертифікація продукції – ISO/IEC 17065; Основна сфера: Сертифікація персоналу – ISO/IEC 17024; Основна сфера: Сертифікація систем менеджменту – ISO/ IEC 17021-1; Під-сфери: Рівень 4: ISO/TS 22003, ISO IEC 17021-3, ISO / IEC 17021-2, ISO/ IEC 27006; Під-сфери: Рівень 5: ISO 22000, ISO 9001, ISO 14001, ISO/IEC 27001

Резолюції спільної Генеральної Асамблеї ILAC та IAF:

Резолюція №1 – Рекомендація щодо створення єдиної міжнародної організації з акредитації

Спільна Генеральна Асамблея схвалює рекомендацію Спільного Виконавчого Комітету щодо створення єдиної міжнародної організації з акредитації на основі результатів “Опитування на підтримку Стратегічних планів IAF на 2020 – 2025 роки та ILAC на 2021 – 2025 роки”.

Резолюція № 2 – Рекомендація щодо створення єдиної міжнародної організації з акредитації

Спільна Генеральна Асамблея схвалює рекомендацію Спільного виконавчого комітету щодо створення Керівного комітету, підзвітного Спільному виконавчому комітету, щоб розпочати процес створення єдиної міжнародної організації з акредитації. У зв’язку з цим буде задіяний підрядник, а витрати на проект будуть розподілені порівну між IAF та ILAC.

ВАКАНСІЇ

Національне агентство з акредитації України
інформує про наявні вакансії

Національне агентство з акредитації України інформує про наявні вакансії

Головний фахівець  відділу організації робіт з акредитації
Кваліфікаційні вимоги вища освіта відповідного напряму підготовки за освітньо-кваліфікаційним рівнем магістра, спеціаліста, стаж роботи в галузі технічного регулювання 3 роки.

Провідний фахівець відділу організації робіт з акредитації.
Кваліфікаційні вимоги вища освіта відповідного напряму підготовки за освітньо-кваліфікаційним рівнем магістра, спеціаліста, стаж роботи в галузі технічного регулювання 1 рік.

У планово-організаційному управлінні в економічно-договірний  відділ -
заступник начальника управління – начальник відділу.
Кваліфікаційні вимоги: вища освіта за освітнім ступенем магістра за спеціальністю «Економіка», стаж роботи за професією та на керівних посадах не менше 3 років.

В управлінні з міжнародного співробітництва якості та наукової діяльності -
Завідувач сектору науково-методичної діяльності.
Кваліфікаційні вимоги: вища освіта, стаж роботи у науковій діяльності чи у споріднених видах діяльності  5 років.

Провідний фахівець сектору науково-методичної діяльності
Кваліфікаційні вимоги: вища освіта, стаж роботи у сфері науково-методичної діяльності чи у споріднених видах діяльності 1 рік.

У відділ міжнародного співробітництва,  науково-методичної діяльності та якості -
Провідний фахівець.
Кваліфікаційні вимоги: вища освіта, стаж роботи у  галузі технічного регулювання 1 рік.

Управління з акредитації органів сертифікації та інспектування у відділ акредитації органів з сертифікації та інспектування -
Головний фахівець
Кваліфікаційні вимоги вища технічна освіта за рівнем магістра, спеціаліста; досвід роботи у сфері технічного регулювання 3 роки.

Провідний фахівець.
Кваліфікаційні вимоги вища технічна освіта за рівнем магістра, спеціаліста; досвід роботи у сфері технічного регулювання 1 рік.

У відділ нагляду за акредитованими органами -
Головний фахівець
Кваліфікаційні вимоги: вища технічна освіта за рівнем магістра, спеціаліста; досвід роботи у сфері технічного регулювання 3 роки.

Провідний фахівець
Кваліфікаційні вимоги вища технічна освіта за рівнем магістра, спеціаліста; досвід роботи у сфері технічного регулювання 1 рік.

В управління з акредитації лабораторій у відділ нагляду за акредитованими лабораторіями -
Головний фахівець.
Кваліфікаційні вимоги вища освіта відповідного напряму підготовки за освітньо-кваліфікаційним рівнем магістра, спеціаліста; досвід роботи у  галузі  випробувань, акредитації, сертифікації або систем якості  3 роки.

Провідний фахівець.
Кваліфікаційні вимоги вища освіта відповідного напряму підготовки за освітньо-кваліфікаційним рівнем магістра, спеціаліста; досвід роботи у  галузі  випробувань, акредитації, сертифікації або систем якості  1 рік.

У відділ акредитації лабораторій -
Головний фахівець.
Кваліфікаційні вимоги вища освіта відповідного напряму підготовки за освітньо-кваліфікаційним рівнем магістра, спеціаліста; досвід роботи у  галузі  випробувань, акредитації, сертифікації або систем якості  3 роки.

Провідний фахівець.
Кваліфікаційні вимоги вища освіта відповідного напряму підготовки за освітньо-кваліфікаційним рівнем магістра, спеціаліста; досвід роботи у  галузі  випробувань, акредитації, сертифікації або систем якості  1 рік.

У відділ акредитації клініко-медичних лабораторій
Заступник начальника відділу.
Кваліфікаційні вимоги вища освіта відповідного напряму підготовки за освітньо-кваліфікаційним рівнем магістра, спеціаліста; досвід роботи у  галузі  випробувань, акредитації, сертифікації або систем якості  5 років.

Головний фахівець.
Кваліфікаційні вимоги вища освіта відповідного напряму підготовки за освітньо-кваліфікаційним рівнем магістра, спеціаліста; досвід роботи у  галузі  випробувань, акредитації, сертифікації або систем якості  3 роки.

Чекаємо на Ваше резюме на адресу n.orlovska@naau.org.ua,
тел. (044) 369-34-78