Новини


Інформація
про участь представників Національного агентства з акредитації України у роботі щорічного засідання ILAC та IAF 25-30 жовтня 2017 р м. Ванкувер, Канада.

Відповідно до статті 17 Закону України «Про акредитацію органів з оцінки відповідності» та Положення про Національне агентство з акредитації України НААУ, як національний орган з акредитації України, бере участь у роботі міжнародних, європейських та інших регіональних організаціях з акредитації, та,  зокрема, як повноправний член Міжнародної кооперації з акредитації лабораторій (ILAC), у засіданнях комітетів та Генеральної Асамблеї ILAC.

Враховуючи нові здобутки на міжнародному рівні, а саме приєднання до Міжнародного форуму з акредитації, делегація НААУ офіційно взяла участь у роботі комітетів та щорічного засідання IAF.
Протягом 25-30 жовтня 2017 р. представники НААУ:
-         В.М.Горицький, Голова НААУ,
-         В.В.Красюк, заступник Голови
взяли  участь у  роботі  наступних комітетів та Генеральної Асамблеї ILAC та IAF,  що відбулися у м.Ванкувер, Канада.
-         комітет IAF MLA (Комітет Багатосторонніх Угод),
-         комітет ILAC ARC (Комітет з Угоди),
-         комітет ILAC JDSC (Joint Development Support Committee – Спільний комітет з підтримки розвитку).
-         Нарада керівників національних органів з акредитації ЕА
-         Щорічне засідання IAF (28 та 30 жовтня 2017 р.)
-         Щорічне засідання ILAC (28 та 30 жовтня 2017 р.)
-         Щорічне спільне засідання ILAC\IAF  (29 жовтня 2017 р.)
Під час засідання представник ISO CASCO Barbara Belzer  презентувала вимоги проекту нової редакції стандарту ISO/IEC 17011.

Проведено робочі зустрічі з керівниками національних органів з акредитації країн СНД та інших країн, обговорено питання щодо налагодження співпраці, зокрема, органу з акредитації Китаю, а також проекту UNIDO.

Голова НААУ взяв участь у церемонії підписання угод про визнання НААУ з IAF.

Прийнято резолюції, зокрема, наступні:

Резолюція IAF 2017-13 – (Пункт 9 Порядку денного) Перехідні положення для ISO 9001:2015 та ISO 14001:2015 – Генеральна Асамблея, за рекомендацією Технічного комітету, вирішила, що наприкінці перехідного періоду, 15 вересня 2018 року, термін дії сертифікатів на відповідність
ISO 9001:2008 та ISO 14001:2004 повинен завершуватись, у іншому випадку, такі сертифікати будуть скасовані.
Починаючи з 15 березня 2018 року, ООВ повинні проводити всі первинні сертифікації,  нагляди та повторні сертифікації ISO 9001 та ISO 14001 на відповідність новим редакціям стандартів (ISO 9001: 2015 та ISO 14001:2015). Результати таких аудитів розглядаються ООВ для подальшого прийняття відповідного рішення про акредитовані сертифікації на відповідність ISO 9001:2008 та ISO 14001:2004.

Резолюція IAF 2017-14 – (Пункт 9 Порядку денного) Перехідні положення щодо перегляду стандарту ISO 50001:2011 – Генеральна Асамблея, за рекомендацією Технічного комітету, вирішила, що Перехідний період для нової редакції ISO 50001:2011 «Системи енергетичного менеджменту – Вимоги з настановою щодо використання» складатиме три роки з моменту публікації переглянутого стандарту. До завершення перехідного періоду термін дії сертифікації на відповідність ISO 50001:2011 повинен завершитись, або такі сертифікації повинні бути скасовані.
У рамках даного перехідного періоду:

  • ОА повинні бути готові до оцінки з метою переходу на ISO 50001:2018 протягом 6 місяців з дати публікації переглянутого стандарту.
  • ООВ повинні завершити перехід в межах акредитації ОА на ISO 50001:2018 протягом 18 місяців з дати публікації переглянутого стандарту.
  • ООВ мають припинити проводити аудити, включаючи первинні сертифікації,  нагляди та повторні сертифікації на відповідність ISO 50001:2011 протягом 18 місяців з дати публікації переглянутого стандарту. Результати таких аудитів на відповідність переглянутому ISO 50001:2011 мають розглядатися ООВ для прийняття відповідного рішення щодо акредитованих сертифікацій на відповідність ISO 50001:2011.

Резолюція IAF 2017-16 – (Пункт 9 Порядку денного) Перехідні положення щодо перегляду ISO 22000: 2005 – Генеральна Асамблея, за рекомендацією Технічного комітету, вирішила, що період переходу акредитованих сертифікацій на наступну редакцію ISO 22000:2005 «Системи менеджменту безпекою харчових продуктів – Вимоги до будь-якої організації харчового ланцюга» становить 3 роки з дати публікації.

Резолюція IAF 2017-17 – (Пункт 9 Порядку денного) Перехідні положення щодо перегляду ISO/IEC TS 17021-3:2013 на ISO/IEC 17021-3:2017 – Генеральна Асамблея, за рекомендацією Технічного комітету, вирішила, що перехідний період для ISO/IEC 17021-3: 2017 «Оцінювання відповідності – Вимоги до органів, що проводять аудит та сертифікацію систем менеджменту – Частина 3: Вимоги до компетентності для проведення аудиту та сертифікації систем менеджменту якістю» становить два роки з дати публікації переглянутого стандарту (тобто 31 березня 2019 року).

Резолюція IAF 2017-19 – (Пункт 9 Порядку денного) Неакредитована сертифікація персоналу,
якщо ООВ акредитовано на таку ж сферу та Перехідні положення – Генеральна Асамблея, за рекомендацією Технічного комітету, вирішила, що ОА-члени IAF повинні заключити угоди, що мають юридичну силу, зі своїми акредитованими ООВ, які провадять сертифікацію персоналу. Зазначена угода повинна перешкоджати ООВ у виданні неакредитованих сертифікатів персоналу у сферах, у яких такі ООВ мають акредитацію.
Вказані угоди повинні вимагати повного впровадження протягом трьох років починаючи з 30 жовтня 2017 року.
Додатково, ООВ з сертифікації персоналу повинні змінити свої сертифікаційні документи з метою включення знаку акредитації та/або посилання на свій акредитований статус, включаючи ідентифікацію ОА під час прийняття рішення про повторну сертифікацію; не пізніше ніж 30 жовтня 2020 року.
При отриманні первинної акредитації  (на відповідність ISO/IEC 17024) після 30 жовтня 2017 року, ООВ має перевести (перевидати) попередні неаккредитовані сертифікаційні документи та/або зробити
посилання на свій акредитований статус, включаючи ідентифікацію ОА, протягом одного року з дати прийняття рішення про акредитацію.
Примітка: У разі виникнення винятків із вищенаведеного,  ООВ повинен надати обґрунтування до ОА, і у разі, якщо ОА приймає таке обґрунтування, сертифікація все ще вважається акредитованою.

Резолюція IAF 2017-20 – (Пункт 9 Порядку денного) Сертифікація на відповідність ISO 31000:2009 «Менеджмент ризиків – Принципи та настанови» – Генеральна Асамблея, за рекомендацією Технічного комітету, вирішила, що акредитована сертифікація на відповідність ISO 31000:2009 «Менеджмент ризиків – Принципи та настанови» (дата публікації – 13 листопада 2009 року) не буде проводитись.
ISO 31000 прямо зазначає, що він не призначений або не є належним для сертифікації, і будь-яка сертифікація є неправильним використанням стандарту. Тому від ООВ вимагається не рекламувати та не надавати сертифікацію на відповідність ISO 31000, а ОА та ООВ мають повідомити Секретаріат ISO про будь-яке неправильне використання або інформацію про необхідність сертифікації.

Резолюція 2 Спільної Генеральної Асамблеї IAF ILAC – Впровадження переходу на ISO/IEC 17011:2017 Спільна Генеральна Асамблея схвалює рекомендацію Спільного виконавчого комітету для забезпечення повного виконання Резолюції 1 Спільної Генеральної Асамблеї у Делі – Перехід на ISO/IEC 17011:2017, а саме: починаючи з 1 липня року 2018 року усі заходи з паритетного оцінювання будуть проводитися з використанням ISO/IEC 17011:2017 у якості основного документу, що містить вимоги. Деталі даного плану переходу описані в документі  “Перехідний план щодо ISO/IEC 17011:2017″ від 29 жовтня 2017 року.

Перехід до ISO 9001 та ISO 14001 версій 2015 року

Міжнародний форум із акредитації (IAF) на своїй сторінці опублікував офіційне повідомлення про те, що починаючи з 15 березня 2018 року органи з оцінки відповідності повинні проводити усі первинні сертифікації,  нагляди та повторні сертифікації з ISO 9001 та ISO 14001 на відповідність новим редакціям стандартів – ISO 9001:2015 та ISO 14001:2015.

Далі надається для ознайомлення переклад офіційного повідомлення IAF.

Важлива інформація для органів з сертифікації щодо переходу до ISO 9001 та ISO 14001

Оскільки трирічний перехід до ISO 9001 та ISO 14001 підходить до завершення, IAF (глобальна асоціація з розробки принципів та практик проведення оцінки відповідності) прийняла резолюцію, згідно з якою, починаючи з 15 березня 2018 року органи з оцінки відповідності повинні проводити усі первинні сертифікації,  нагляди та повторні сертифікації з ISO 9001 та ISO 14001 на відповідність новим редакціям стандартів – ISO 9001:2015 та ISO 14001:2015.

Ця резолюція продовжує зусилля IAF, органів з акредитації – членів IAF, зацікавлених сторін – членів IAF та акредитованих органів з оцінки відповідності у заохоченні тих, хто потребує оновлення світових стандартів системи менеджменту до нових версій.

Будь-які організації, які потребують переходу на нову версію ISO 9001 та ISO 14001, повинні якнайшвидше зв’язатися з органом з оцінки відповідності, щоб організувати аудит. Додаткову інформацію про перехід можна знайти на ISO 9001 та ISO 14001.

Як зазначено в спільному повідомленні ISO/IAF від 15 вересня 2017 року, до кінця терміну переходу залишився рік, нові редакції ISO 9001 та ISO 14001 логічно розвивають попередні версії, представляючи стандарти, які вирішують ключові питання як сьогодення, так і майбутнього. Новий ISO 9001 сприяє посиленню впровадження лідерства в системи менеджменту, вводить мислення, засноване на ризиках, і узгоджує політику і цілі системи менеджменту якості зі стратегією організації. Зміни у ISO 14001 зосереджуються на таких ключових питаннях як захист навколишнього середовища, підвищуючи екологічні показники, мислення категоріями життєвого циклу та екологічне керівництво організацій.

Зауважте, що неспроможність переходу на нові редакції стандарту 2015 року до кінцевого терміну означитиме, що ваша сертифікація більше недійсна, і це може вплинути на вашу здатність поставок на всі ринки.