Новини


Оновлено склад Ради з акредитації Національного агентства з акредитації України

 Наказом Міністра економічного розвитку і торгівлі України внесено зміни до складу Ради з акредитації НААУ та затверджено її оновлений склад.

  Рада з акредитації є дорадчо-наглядовим органом  НААУ та формується з представників центральних органів виконавчої влади, акредитованих органів з оцінки відповідності, наукових установ, союзів (спілок, асоціацій), суб’єктів господарювання, громадських організацій.

  Основними функціями Ради з акредитації є:

– розроблення рекомендацій щодо формування політики в сфері акредитації та нагляд за її проведенням;
– нагляд за  здійсненням  акредитації  відповідно до принципів, норм та вимог, встановлених цим Законом, іншими нормативно-правовими актами, стандартами та іншими документами з питань  акредитації; 
– надання рекомендацій щодо порядку здійснення акредитації та проведення моніторингу, щодо розгляду апеляцій і визначення розмірів оплати робіт з акредитації та моніторингу;
– погодження кваліфікаційних вимог, порядку та правил атестації персоналу з акредитації, складу атестаційної комісії персоналу з акредитації; 
– затвердження та увільнення членів комісії з апеляцій;
– погодження положення про комісію з апеляцій та змін до нього;
– підготовка пропозицій стосовно нагляду за здійсненням акредитації та організаційно-фінансовою діяльністю національного органу України з акредитації;
– прийняття рекомендацій щодо укладення договорів про співробітництво та взаємне визнання акредитації органів з оцінки відповідності;
– розгляд  щорічного звіту про діяльність національного органу України  з акредитації та надання висновку щодо звіту.
 
 Вже ближчим часом відбудеться засідання Ради з акре- дитації в оновленому складі.