Порядок видачі атестатів про акредитацію

Відповідно до вимог Інструкції НААУ (ІН-08.08.02) “Порядок реєстрації атестатів  про акредитацію органів з оцінки відповідності та ведення Реєстру акредитованих органів з оцінки відповідності”:

1. При видачі атестата про акредитацію на заміну, ООВ необхідно повернути попередній атестат про акредитацію та/або сферу акредитації до НААУ (п. 3.1.10).

2. Супровідний лист до ООВ з додатками надсилається рекомендованим листом з повідомленням про вручення отримувачу. (п.3.1.11).