Співробітництво з ILAC

International Laboratory Accreditation Cooperation (ILAC)

Міжнародна кооперація з акредитації лабораторій (ILAC)

ILAC є міжнародною організацією для органів з акредитації, які діють відповідно до вимог міжнародного стандарту ISO/IEC 17011 «Оцінювання відповідності. Загальні вимоги до органів акредитації, що акредитують органи оцінювання відповідності».

ILAC існує як офіційна організація з 1996 року. Угода про взаємне визнання ILAC (ILAC MRA) діє з 2000 року. З цього часу кількість її підписантів збільшилась з 26 до більш ніж 80. Відповідно до положень даної Угоди всі підписанти визнають атестати акредитації один одного без проведення додаткових перевірок. Основною метою ILAC MRA є сприяння розвитку міжнародного товарообігу шляхом усунення технічних бар’єрів у торгівлі.

Таким чином, діяльність органів з оцінки відповідності, акредитована НААУ в межах ILAC MRA, визнається не тільки на європейському, але й на міжнародному рівні.

На сьогодні НААУ визнано в ILAC за наступними напрямками діяльності:

  • акредитація калібрувальних лабораторій (стандарт ISO/IEC 17025);
  • акредитація випробувальних лабораторій (стандарт ISO/IEC 17025);
  • акредитація органів з інспектування (стандарт ISO/IEC 17020);
  • акредитація медичних лабораторій (стандарт ISO 15189).

Історія співробітництва ILAC та НААУ

  • 2004 рік – НААУ отримало статус афілійованого члена ILAC;
  • 24 вересня 2014 року – підписано Угоду про взаємне визнання між ILAC та НААУ за напрямками «випробувальні та калібрувальні лабораторії»;
  • 11 грудня 2014 року – підписано розширення Угоди про взаємне визнання ILAC та НААУ за напрямком «органи з інспектування»;
  • 07 вересня 2015 року – між НААУ та ILAC підписано Угоду щодо використання знаку ILAC MRA;
  • 29 січня 2021 року – підписано розширення Угоди про взаємне визнання ILAC та НААУ за напрямком «медичні дослідження».

Посилання: