Міжлабораторні порівняння результатів випробувань (МПР)

Перевірка професійного рівня – це використання окремими лабораторіями міжлабораторного порівняння результатів вимірювань (МПР) для визначення рівня виконання вимог стандарту ДСТУ ISO/IEC 17025:2017 або  ДСТУEN ISO 15189:2015 щодо якості результатів певних випробувань,  калібрувань, досліджень. Участь у програмах перевірки професійного рівня надає лабораторіям спосіб незалежної та надійної оцінки рівня виконання випробувань, калібрувань, досліджень та якості їх результатів.

Позитивні результати такої участі є демонстрацією якості, тобто вірогідності даних результатів випробувань,  калібрувань, досліджень лабораторій-учасників. Головна перевірки професійного рівня  – забезпечити лабораторії інформацією щодо спроможності видавати вірогідні результати випробувань, постійно демонструвати рівень проведення випробувань і підвищити якість результатів випробувань, калібрувань, досліджень. Участь у програмах міжлабораторних порівнянь також надає можливість вдосконалювати власні внутрішні процедури контролю якості/достовірності результатів у лабораторіях, надаючи додаткову зовнішню оцінку їх спроможностей щодо вимірювань, калібрувань, досліджень. Проте, щоб постійно отримувати вірогідні результати випробувань, калібрувань, досліджень, лабораторіям необхідно підтримувати систему якості відповідно до вимог стандарту ДСТУ ISO/IEC 17025:2017 або  ДСТУEN ISO 15189:2015, проводячи регулярний внутрішній контроль якості/достовірності результатів випробувань, калібрувань, досліджень.

Схеми (програми) МПР є обов’язковим та невід’ємним елементом зовнішнього контролю системи якості випробувальної, калібрувальної та медичної лабораторії та відіграють важливу роль як під час акредитації лабораторії, так і під час її функціонування.

У НААУ розроблена і затверджена  Політика НААУ щодо участі органів з оцінки відповідності у перевірках професійного рівня та міжлабораторних порівняннях, відмінних від перевірок професійного рівня (ЗД-08.00.29), що визначає періодичність участі лабораторій в програмах перевірки на якість проведення випробувань, калібрувань, досліджень.

Щоб відповідати вимогам ILAC-P9, EA-4/18 INF:2010, та інших міжнародних документів, усі органи з акредитації повинні враховувати такий критерій акредитації як результати участі акредитованих лабораторій у програмах перевірки професійного рівня.

Усі лабораторії-заявники повинні успішно брати участь, щонайменше, в одному міжлабораторному порівнянні результатів вимірювань відповідно до стандарту ДСТУ EN ISO/IEC 17043:2017 (ISO/IEC 17043:2010) (за кожним видом випробувань). Для цієї мети прийнятні будь-які методи, наведені в ДСТУ EN ISO/IEC 17043:2017.

НААУ заохочує лабораторії брати участь в програмах МПР та регулярно розсилає інформацію щодо програм МПР як для акредитованих лабораторій, так і для лабораторій-заявників. Неакредитовані лабораторії також запрошуються брати участь в цих програмах. Участь лабораторій в програмах МПР є добровільною. Результати участі конкретної лабораторії є конфіденційними, якщо відкритість раунду МПР не заявлена провайдером (координатором) окремо.

Інформація щодо акредитованих в Україні провайдерів  перевірки професійного рівня знаходиться за посиланням.

Лабораторії беруть участь не тільки в національних, а також і в міжнародних програмах міжлабораторних порівнянь.

Перелік координаторів міжнародних програм міжлабораторних випробувань є доступним на сайті Європейської інформаційної системи міжлабораторних випробувань EPTIS, де також можливо знайти і контактну інформацію координаторів.