Перелік схем оцінки відповідності, які НААУ оцінює під час акредитації

Схеми, що використовуються під час сертифікації продукції:

 • сертифікація одиничного виробу
 • сертифікація партії продукції
 • сертифікація продукції, що виготовляється серійно, з обстеженням виробництва
 • сертифікація продукції, що виготовляється серійно, з атестацією виробництва
 • сертифікація продукції, що виготовляється серійно, з сертифікацією (оцінкою) системи якості виробництва

Модулі, що використовуються під час оцінки відповідності продукції відповідно до Технічних регламентів:

 • Модуль A (внутрішній контроль виробництва)
 • Модуль A1 (внутрішній контроль виробництва з проведенням випробувань продукції під наглядом)
 • Модуль A2 (внутрішній контроль виробництва з проведенням перевірок продукції під наглядом через певні інтервали часу)
 • Модуль B (експертиза типу)
 • Модуль C (відповідність типові на основі внутрішнього контролю виробництва)
 • Модуль C1 (відповідність типові на основі внутрішнього контролю виробництва з проведенням випробувань продукції під наглядом)
 • Модуль C2 (відповідність типові на основі внутрішнього контролю виробництва з проведенням перевірок продукції під наглядом через певні інтервали часу)
 • Модуль D (відповідність типові на основі забезпечення якості виробничого процесу)
 • Модуль D1 (забезпечення якості виробничого процесу)
 • Модуль E (відповідність типові на основі забезпечення якості продукції)
 • Модуль E1 (забезпечення якості контролю та проведення випробувань готової продукції)
 • Модуль F (відповідність типові на основі перевірки продукції)
 • Модуль F1 (відповідність на основі перевірки продукції)
 • Модуль G (відповідність на основі перевірки одиниці продукції)
 • Модуль H (відповідність на основі цілковитого забезпечення якості)
 • Модуль H1 (відповідність на основі цілковитого забезпечення якості з експертизою проекту)

Схеми, що використовуються під час сертифікації систем менеджменту:     

 • ДСТУ ISO 9001
 • ДСТУ ISO 14001
 • ДСТУ ISO/TS 29001
 • ДСТУ OHSAS 18001
 • ДСТУ ISO 45001
 • ДСТУ ISO 50001
 • ДСТУ ISO/IEC 27001
 • ДСТУ EN ISO 13485
 • ДСТУ ISO 22000