Звернення до ООВ

Шановні представники органів з оцінки відповідності !

Останнім часом до Національного агентства з акредитації України (далі – НААУ) надходять листи, що не оформлені у відповідності до вимог загальноприйнятого діловодства. Це призводить до непорозуміння з питань та фактів, викладених у таких листах.

Враховуючи вищенаведене, пропонуємо під час оформлення документів застосовувати вимоги загальноприйнятого діловодства з урахуванням положень національного стандарту ДСТУ 4163-2003 «Державна уніфікована система документації. Уніфікована система організаційно-розпорядчої документації. Вимоги до оформлювання документів».

Сподіваємось на порозуміння та співпрацю.

Національне агентство з акредитації України