Зустріч з керівниками швейцарсько-української програми «Розвиток торгівлі з вищою доданою вартістю в органічному та молочному секторах України»

Зустріч з керівниками швейцарсько-української програми «Розвиток торгівлі з вищою доданою вартістю в органічному та молочному секторах України»

27 вересня 2021 р. в НААУ відбулась зустріч з керівниками швейцарсько-української програми «Розвиток торгівлі з вищою доданою вартістю в органічному та молочному секторах України». Під час зустрічі були обговорені актуальні питання у сфері акредитації орга-нів з сертифікації продукції, процесів та послуг відповідно до стандарту ДСТУ EN ISO/IEC 17065, які пов’язані з органічним виробництвом та обігом органічної проду-кції. Досягнуто домовленості щодо проведення навчання для штатного та позашта-тного персоналу з акредитації, що дасть можливість забезпечити належну підготов-ку експертів з акредитації у сфері органічного виробництва та обігу органічної про-дукції.