Політика НААУ щодо застосування вимог міжнародних стандартів під час акредитації

(ЗД-08.00.11: ред. 03 схвалено та рекомендовано до застосування рішенням Ради з акредитації 24 грудня 2015 року)

1. З метою застосування вимог, що встановлені до органів з оцінки відповідності міжнародними стандартами, НААУ використовує національні стандарти України, гармонізовані з відповідними міжнародними.

2. У разі впровадження на міжнародному рівні нових стандартів з акредитації та відсутності відповідного гармонізованого національного стандарту України НААУ з метою своєчасного впровадження встановлених вимог під час проведення робіт з акредитації використовує англомовні версії міжнародних стандартівПри цьому НААУ здійснює неофіційний переклад стандартів для використання зацікавленими сторонами (наприклад, органами з оцінки відповідності, персоналом з акредитації) та отримує рекомендацію Технічного комітету з акредитації щодо його застосування. Такі неофіційні переклади мають бути затверджені як документи внутрішньої системи управління НААУ. НААУ повинно розміщувати неофіційні переклади стандартів на веб-сторінці. У разі виникнення спірних питань, пов’язаних із перекладом, за основу приймається англомовна версія документа. Після впровадження відповідних гармонізованих національних стандартів такі неофіційні переклади мають бути вилучені з обігу.

3. Строк дії політики не обмежується.

4. Перегляд політики – у разі потреби.