Засідання Атестаційної комісії персоналу з акредитації

З метою атестації персоналу з акредитації,  10 квітня 2019 року відбулося чергове засідання Атестаційної комісії персоналу з акредитації Національного агентства з акредитації України.

У ході засідання було розглянуто та обговорено кандидатури штатного та позаштатного персоналу з акредитації для атестації та переатестації на статус аудиторів та головних аудиторів з акредитації по всіх напрямках діяльності НААУ.

За результатами співбесід з кандидатами та розгляду особових справ, Комісією було прийнято рішення:

  • атестувати 15 експертів на статус аудиторів;
  • атестувати 5 аудиторів на статус головних аудиторів;
  • переатестувати 6 аудиторів;
  • переатестувати 5 головних аудиторів;
  • перенести на наступне засідання Атестаційної комісії персоналу з акредитації атестацію 1 експерта на статус аудитора.