Засідання Атестаційної комісії персоналу з акредитації

З метою атестації персоналу з акредитації, 3 грудня 2018 року відбулося чергове засідання атестаційної комісії персоналу з акредитації Національного агентства з акредитації України.

У ході засідання було розглянуто та обговорено кандидатури штатного та позаштатного персоналу НААУ для атестації на статус аудиторів та головних аудиторів з акредитації по всіх напрямках акредитації ООВ.

За результатами співбесід з кандидатами та розгляду особових справ, Комісією було прийнято рішення:

  • атестувати 13 експертів на статус аудитора;
  • атестувати 1 аудитора на статус головного аудитора;
  • відкласти атестацію 1 експерта до наступного засідання атестаційної комісії.