Засідання Атестаційної комісії персоналу з акредитації

З метою визначення належного рівня компетентності персоналу з акредитації, 5 липня 2018 року відбулося чергове засідання атестаційної комісії персоналу з акредитації Національного агентства з акредитації України.

У ході засідання було розглянуто та обговорено кандидатури штатного персоналу НААУ для атестації на статус аудиторів та головних аудиторів з акредитації по всіх напрямках діяльності НААУ, а також питання щодо розгляду статусу 3 аудиторів, які порушили «Кваліфікаційні вимоги, порядок та правила атестації персоналу з акредитації», а також «Кодекс професійної поведінки персоналу з акредитації».

За результатами співбесід з кандидатами та розгляду особових справ, Комісією було прийнято рішення:
- атестувати 1 експерта на статус аудитора;
- атестувати 2 аудиторів на статус головного аудитора;
- скасувати свідоцтва 3 аудиторів.