Засідання Атестаційної комісії персоналу з акредитації

З метою визначення належного рівня компетентності персоналу з акредитації, 11 грудня 2017 року відбулося чергове засідання атестаційної комісії Національного агентства з акредитації України.

У ході засідання було розглянуто та обговорено кандидатури штатного та позаштатного персоналу з акредитації для атестації та переатестації на статус аудиторів та головних аудиторів з акредитації по всіх напрямках діяльності НААУ.

За результатами співбесід з кандидатами та розгляду особових справ, Комісією було прийнято рішення:

 

-      атестувати 13 експертів на статус аудиторів;

-      атестувати 6 аудиторів на статус головного аудитора;

-      переатестувати 15 аудиторів;

-      переатестувати 7 головних аудиторів;

-      відмовити у переатестації 1 аудитору.