Засідання Атестаційної комісії персоналу з акредитації

З метою визначення належного рівня компетентності персоналу з акредитації, 04 травня 2017 року відбулося чергове засідання атестаційної комісії Національного агентства з акредитації України.

У ході засідання було розглянуто та обговорено кандидатури штатного та позаштатного персоналу з акредитації для атестації та переатестації на статус аудиторів та головних аудиторів з акредитації по всіх напрямках діяльності НААУ.

 

За результатами співбесід з кандидатами та розгляду особових справ, Комісією було прийнято рішення:

  • атестувати 2 експертів на статус аудиторів;
  • атестувати 1 аудитора на статус головного аудитора;
  • переатестувати 10 аудиторів;
  • переатестувати 14 головних аудиторів.