Засідання Атестаційної комісії персоналу з акредитації

З метою визначення належного рівня компетентності персоналу з акредитації, 19 грудня 2016 року відбулося чергове засідання атестаційної комісії Національного агентства з акредитації України.

У ході засідання було розглянуто та обговорено кандидатури штатного та позаштатного персоналу з акредитації для атестації та переатестації на статус аудиторів та головних аудиторів з акредитації по всіх напрямках діяльності НААУ. За результатами розгляду 56 особових справ та співбесід Комісією було прийнято рішення:

  • атестувати 7 експертів на статус аудиторів;
  • атестувати 5 аудиторів на статус головного аудитора;
  • переатестувати 26 аудиторів;
  • переатестувати 12 головних аудиторів;
  • не атестовувати 3 експертів на статус аудиторів;
  • не переатестовувати 3 аудиторів.