Загальний документ “Виклад прав та обов`язків акредитованих органів з оцінки відповідності”

ЗД-15.00.01:ред. 04

1 Обов’язки акредитованого органу з оцінки відповідності

1.1 Постійно дотримуватись вимог нормативно-правових актів з питань акредитації та стандартів, на відповідність яким його було акредитовано.

1.2 Посилатись на акредитацію тільки стосовно тих робіт, на здійснення яких його було акредитовано.

1.3 Брати  участь  у  міжлабораторних  порівняннях  або  програмах випробувань на професіональність (для лабораторій) та інформувати Національне агентство з акредитації України (надалі – НААУ) про результати участі у таких заходах.

1.4 Не використовувати надану акредитацію таким чином, щоб дискредитувати НААУ, а також не робити будь-яких заяв щодо своєї акредитації, яку НААУ може розглядати як помилкову або не правочинну.

1.5 Припинити посилання на акредитацію у своїй документації та рекламі у разі тимчасового зупинення дії або скасування атестата про акредитацію.

1.6 Не використовувати надану акредитацію так, щоб її можна було сприймати як оцінювання продукції з боку  НААУ.

1.7 Не використовувати звіт, свідоцтво, сертифікат, протокол випробування тощо, або  будь-яку їх частину способом, який може ввести в оману.

1.8 Посилаючись на свій статус акредитованого ООВ у засобах масової інформації, рекламних матеріалах, брошурах або інших документах, дотримуватись вимог  НААУ.

1.9 Виконувати вимоги Правил застосування національного знака акредитації.

1.10 На термін дії атестата акредитації укласти та виконувати Угоду з НААУ.

1.11 Ознайомлюватися зі складом групи аудиторів протягом 3 днів з моменту отримання складу групи аудиторів на електронну адресу ООВ, а у разі проведення позачергової оцінки протягом 1 дня.

1.12 Для написання  листів з питань акредитації, що надсилаються до НААУ, використовувати типові форми, розміщені на офіційному сайті НААУ.

2 Права акредитованого органу з оцінки відповідності 

2.1 Вимагати від НААУ діяти у відповідності зі стандартом ISO/IEC 17011, з врахуванням рекомендацій європейських та міжнародних організацій з акредитації, та документами системи управління НААУ.

2.2 Використовувати національний знак акредитації на протоколах, сертифікатах тощо, які він видає у межах своєї  сфери  акредитації.

2.3 Використовувати національний знак акредитації спільно зі своїм логотипом або знаком, при цьому розмір національного знаку акредитації не може бути меншим ніж логотип або знак акредитованого ООВ.

2.4 Використовувати національний знак акредитації з метою реклами робіт (послуг продукції), в межах сфери своєї акредитації.

2.5 Використовувати  комбінований знаку ILAC MRA (випробувальні лабораторії, калібрувальні лабораторії та органи з інспектування) лише по відношенню до тієї діяльності, яка охоплена сферою статусу НААУ як підписанта ILAC MRA, тобто калібрування (ISO/IEC 17025), випробування (ISO/IEC 17025) та інспектування (ISO/IEC 17020).

2.6 Подавати скарги та пропозиції до НААУ.

2.7 Оскаржувати рішення, дії та бездіяльність НААУ шляхом подання апеляції до комісії з апеляцій НААУ або в судовому порядку.