Загальний документ «Порядок участі спостерігачів в оцінюванні, яке здійснює Національне агентство з акредитації України»

ЗД-15.00.06:ред. 02
від 15.03.2018 № 242-Я

Загальний документ

«Порядок участі спостерігачів в оцінюванні,

яке здійснює Національне агентство з акредитації України»

 

1 Загальні положення 

1.1. Цей загальний документ визначає основні правила та порядок участі спостерігачів в оцінюваннях органів з оцінки відповідності (далі – ООВ), яке здійснює група аудиторів НААУ.

1.2. Участь спостерігачів в оцінюваннях регламентується чинним законодавством України, нормативно-правовими актами з питань акредитації, правилами та методиками, що діють в НААУ, цим загальним документом.

1.3. Оцінку ООВ на місці НААУ може розпочинати тільки після оплати ООВ.

2 Спостерігачі 

2.1. В оцінках ООВ на місці в якості спостерігачів можуть бути:

-     представники центральних органів виконавчої влади (міністерств, відомств тощо), які опікуються сектором економіки, в якому діють акредитовані органи з оцінки відповідності;

-     представники місцевих органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування;

-     правоохоронних органів та інших органів контролю;

-     представники регіональних, європейських та міжнародних організацій з акредитації в рамках паритетного оцінювання;

-     представники міжнародних та європейських проектів з метою надання рекомендацій НААУ щодо процесу акредитації;

-     представники національних органів з акредитації, з якими НААУ має угоди про співробітництво або програми навчання;

-     представники НААУ.

3 Порядок участі спостерігачів в оцінюванні 

3.1. Юридична особа, що має намір направити свого представника для участі в оцінюванні НААУ в якості спостерігача, повинна надіслати до НААУ лист з обґрунтуванням такої участі.

3.2. НААУ приймає рішення щодо доцільності участі зовнішніх спостерігачів в конкретному оцінюванні та погоджує участь спостерігачів з ООВ, що проходить оцінювання.

3.3. Спостерігачі:

- повинні заповнити декларацію щодо конфіденційності;

- не мають право втручатися в хід оцінювання, окрім випадків, де є загроза життю людей;

- мають доступ до матеріалів оцінювання тільки за погодженням з ООВ;

- можуть копіювати матеріали оцінювання тільки за погодженням з ООВ.

3.4. Присутність спостерігачів фіксується в протоколах нарад під час оцінювання.

3.5. Інформацію, отриману під час оцінювання, спостерігачі можуть використовувати тільки для цілей, визначених в листі до НААУ.