Загальний документ «Критерії оцінювання та прийняття схем оцінки відповідності»

ЗД-08.08.29:ред. 02 Відповідно до ЕА-1/22 схема оцінки відповідності – набір документів, що встановлює:
  1. вимоги/нормативні документи, що повинні використовуватись органами з оцінки відповідності (ООВ) (наприклад, процедури випробування, регуляторні документи щодо сертифікації або інспектування, які мають бути виконані);
  2. вимоги, застосовні до ООВ, що встановлюють спеціальні вимоги до організації, діяльності, персоналу, обладнання, звітів тощо;
  3. вимоги, застосовні до організації, що здійснює оцінювання ООВ (органи з акредитації або інші організації, що здійснюють оцінювання ООВ).
НААУ оцінює та приймає до акредитації схеми оцінки відповідності, якщо:
  1. Власник схеми може продемонструвати підтримку ринку щодо своєї схеми. Вона повинна містити докази підтримки схеми від усіх зацікавлених сторін. Кількість та перелік «зацікавлених сторін» може бути різною для різних схем, у будь-якому разі завжди мають бути докази прийнятності схеми кінцевим користувачем.
  2. Вимоги/нормативні документи, якими повинен користуватись ООВ – міжнародні, регіональні, національні стандарти, вимоги регуляторних органів, нормативно-правові документи містять вимоги до об’єкту оцінки відповідності.
  3. Будь-які вимоги, встановлені схемою оцінки відповідності для ООВ, обов’язково відповідають положенням відповідних стандартів  (ISO/IEC 17025, ISO 15189, ISO/IEC 17020, ISO/IEC 17065, ISO/IEC 17021, ISO/IEC 17024, ISO/IEC 17067:2013, ДСТУ 3413-96, технічних регламентів         та документів-керівництв EA. Будь-які інші вимоги, що містяться в схемі оцінки відповідності, не суперечать або не виключають будь-які вимоги, що містяться в вищезгаданих документах.
  4. Процедури акредитації та прийняття рішення у сфері акредитації здійснюються НААУ відповідно до положень міжнародного стандарту ISO/IEC 17011.
  5. Документи, що описують схему оцінки відповідності, є публічно доступними та не створювати бар’єрів щодо конкуренції.