Загальний документ «Кодекс професійної поведінки персоналу з акредитації»

(ЗД-09.00.03:ред. 01 схвалено та рекомендовано до застосування рішенням Ради з акредитації НААУ від 26 вересня 2013 року)

1 Персонал з акредитації бере на себе зобов’язання та відповідальність:

1.1 Дотримуватись вимог чинного законодавства та процедур з акредитації НААУ.

1.2  Постійно підвищувати свою компетентність у сфері акредитації і підтримувати її на сучасному рівні.

1.3  Не чинити дій, які б зашкодили репутації НААУ.

1.4 Не починати діяльність, для якої не має достатньої і відповідної   компетентності чи повноважень.

1.5 Уникати стосунків, які можуть створити або вплинути на професійні судження.

1.6 Не давати зневажливих відгуків чи проводити необґрунтовані порівняння своєї роботи з роботою іншого персоналу з акредитації.

1.7 Діяти гідно та невблаганно по відношенню до підприємства (організації), що є об’єктом оцінки.

1.8 Не розповсюджувати інформацію, яка шкодить репутації або інтересам підприємства (організації), що є об’єктом оцінки.

1.9 Не приймати матеріальної винагороди (комісійних) від підприємства (організації), що є об’єктом оцінки.

1.10 Не надавати недостовірної інформації в звітних документах з метою оформлення та видачі атестату про акредитацію.

1.11 Зберігати конфіденційність інформації, що одержана в результаті здійснення перевірки підприємства (організації).

1.12 У всіх випадках діяльності дотримуватись етичних норм та правил професійної поведінки.

2 У разі неналежного виконання своїх професійних обов’язків та недотримання вимог цього Кодексу:

2.1 Персонал з акредитації у подальшому не залучається НААУ до робіт з акредитації.

2.2 Виноситься питання на засідання атестаційної комісії щодо прийняття рішення про переатестацію та/або скасування сертифікату аудитора (головного аудитора).

2.3 Скасовується Угода про співробітництво між НААУ та  експертом та вилучаються дані про експерта з Реєстру персоналу з акредитації.