З нагоди Міжнародного дня акредитації!

9 червня 2011 вже вкотре відзначатиметься Міжнародний день акредитації. Це глобальна спільна ініціатива Міжнародного форуму з акредитації (IAF) та Міжнародного співтовариства з акредитації лабораторій (ILAC), яку було засновано для підвищення обізнаності про важливість діяльності з акредитації.

Міжнародний день акредитації, який відзначається по всьому світу 9 червня, має на меті довести до відома уряду, регуляторних органів, споживачів та ділової спільноти загалом про переваги та цінність акредитації.

Темою 2011 року було обрано «Акредитація – підтримуємо роботу регуляторних органів». Цим самим , світова спільнота визнає внесок, який інструмент акредитації робить для регуляторної інфраструктури забезпечення якості на національному, регіональному, а також і міжнародному рівнях. Завдяки акредитації, регуляторні органи влади мають упевненість у відповідності продукції, послуг та персоналу встановленим законодавчим та регуляторним критеріям.

Акредитація є доказом компетентності!

В сучасному конкурентоздатному глобальному ринку необхідна впевненість в торгівельних економічних процесах, як для функціонування національного ринку, так само і для торгівельних відносин між економіками. Уряди та регуляторні органи з вдячністю визнають актуальність та важливість програм акредитації на основі міжнародно визнаних стандартів у створені довіри на ринку.

Акредитація, по своїй суті є інструментом забезпечення якості та компетентності діяльності органів з оцінки відповідності, які проходять ретельне оцінювання з боку національного органу з акредитації на відповідність вимогам міжнародних стандартів ISO/IEC серії 17000 у сфері оцінки відповідності.

Акредитація забезпечує справедливу та конструктивну основу для визначення кваліфікованих та компетентних постачальників товарів та послуг.

Опитування, яке проводив ILAC протягом 2010 року серед своїх членів по всьому світу (НААУ з 2004 року є членом ILAC) відзначило зростаючу тенденцію у застосуванні інструменту акредитації з боку регуляторних органів.

В Україні, згідно Закону України “Про акредитацію органів з оцінки відповідності ”, з 2002 року національним органом з акредитації органів з оцінки відповідності (ООВ) (випробувальні та калібрувальні лабораторії, органи з сертифікації систем менеджменту, продукції, послуг, персоналу, органів з інспектування тощо) є Національне агентство з акредитації України (НААУ).

В рамках своєї компетенції, НААУ співпрацює з різними регуляторними органами, на які покладено функції технічного регулювання у відповідних секторах економіки. В свою чергу, інструмент акредитації допомагає підвищувати рівень якості та конкурентоспроможності функціонування відповідних секторів економіки.

На сьогоднішній день в НААУ акредитовано більш ніж 500 ООВ, з яких 402 випробувальні лабораторії, 43 органів з інспектування, 38 органів з сертифікації продукції, 24 органи з сертифікації систем менеджменту тощо.

У своїй міжнародній діяльності, НААУ також співпрацює з Європейською кооперацією з акредитації (ЕА) з метою приведення правил функціонування національної системи акредитації до Європейської та міжнародної сучасної практики, що сприятиме подоланню технічних бар’єрів у торгівлі та зміцненню конкурентних позицій України на світовому ринку.

Істотним кроком-досягненням для національної системи акредитації з 2009 року є підписання першого визнання з боку ЕА галузі акредитації органів з сертифікації персоналу. В найскорішому майбутньому на черзі визнання сфери акредитації органів з сертифікації систем менеджменту, випробувальних та калібрувальних лабораторій тощо.

З нагоди Міжнародного дня акредитації, колектив НААУ щиро вітає усіх представників регуляторних органів влади, органів з оцінки відповідності, представників бізнесу та споживачів. Бажаємо усім нам подальшої плідної роботи та співпраці на благо економіки та суспільства нашої Батьківщини!