Впровадження вимог стандарту ISO/IEC 17065:2012

НААУ, як підписант Двосторонньої Угоди з ЄА та відповідно до Закону України «Про акредитацію органів з оцінки відповідності» зобов’язане адаптувати та виконувати вимоги документів IAF, ILAC, ЄА.Відповідно до Резолюції Генеральної асамблеї IAF 2012-09 від 24 жовтня 2012 року, передбачено трирічний перехідний період для впровадження ISO/IEC 17065:2012, починаючи з дати публікації стандарту. Даний стандарт був опублікований 15 вересня 2012, тому три роки перехідного періоду завершуються 15 вересня 2015 року.

НААУ, на впровадження стандарту, протягом 3-х років виконано наступні дії.

Видано наказ НААУ №5 від 18 січня 2013 року «План впровадження ISO/IEC 17065:2012», згідно якого:

- проінформовано заявників шляхом розміщення інформації на сайті НААУ про вихід стандарту ISO/IEC 17065:2012;

- здійснено неофіційний переклад ISO/IEC 17065:2012 з англійської на українську мову (для власного користування) та погоджено його з Технічним комітетом з акредитації (Протокол засідання Технічного комітету з акредитації від 14.06.2013 р. №34);

- здійснено неофіційний переклад стандарту та  розміщено на сайті НААУ;

-  проведено  внутрішні та зовнішнє навчання персоналу з акредитації.

В цілому навчання по стандарту ISО/IEC 17065:2012 пройшли:

- 30 осіб штатного персоналу НААУ;

- 55 осіб позаштатного персоналу НААУ.

Серед персоналу з акредитації НААУ:

- 17 головних аудиторів (включаючи 12 штатних);

- 25 аудиторів (включаючи 5 штатних).

Також було здійснено:

- аналіз нових положень стандарту ISO/IEC 17065:2012 та внесено необхідні зміни до системи управління НААУ;

- видання та розміщення на сайті НААУ наказ від 17.01.2014 № 35, «Щодо впровадження вимог міжнародного стандарту ISO/IEC 17065:2012 в діяльності НААУ»;

Відповідно до наказу від 17.01.2014 р., № 35 «Щодо впровадження вимог міжнародного стандарту ISO/IEC 17065:2012 в діяльності НААУ» НААУ:

- з 01.01.2015 року приймало від ООВ заявки на акредитацію тільки відповідно до вимог ISO/IEC 17065:2012. Роботи за заявками на акредитацію відповідно до вимог ДСТУ EN 45011-2001 від ООВ, які мають діючі атестати акредитації видані до 15.09.2015 року, проводило за схемою повторної акредитації;

- з 01.01.2015 року всі перевірки на місці ООВ, у яких не завершені роботи з акредитації відповідно до вимог ДСТУ EN 45011-2001, проводило на відповідність вимогам ISO/IEC 17065:2012;

- за отриманими листами від ООВ щодо його готовності до застосування ISO/IEC 17065:2012 з 01.02.2014 року проводило перевірку на місці на відповідність ISO/IEC 17065:2012 з подальшим прийняттям рішення щодо надання акредитації на відповідність ISO/IEC 17065:2012;

- з 01.01.2015 року проводило нагляд за ООВ, які акредитовані відповідно до вимог ДСТУ EN 45011-2001, тільки на відповідність вимогам ISO/IEC 17065:2012, при цьому перевірка охоплювала всі нові вимоги.

Станом на 16.09.2015 у Реєстрі акредитованих ООВ зареєстровано 101 діючий орган з сертифікації продукції, акредитований на відповідність вимогам ISO/IEC 17065:2012.

Звертаємо увагу, що акредитовані ООВ, які не підтвердили відповідність вимогам ISO/IEC 17065:2012, що відповідно до вимог Генеральної Угоди укладеної між НААУ та ООВ, враховуючи Інформаційний документ IAF «Щодо переходу органів з сертифікації продукції на стандарт ISO/IEC 17065:2012 зі стандарту ISO/IEC Guide 65:1669» (IAF ID 7:2014) не повинні посилатися на акредитацію   ДСТУ/EN 45011:2001.