Впровадження стандарту ДСТУ ISO 14065:2015!

Відповідно до Угоди про асоціацію між Україною та ЄС, в Україні повинна бути впроваджена Директива 2003/87/ЄС щодо встановлення схеми торгівлі квотами на викиди парникових газів. Дана Директива вводить систему торгівлі дозвільними одиницями (квотами) на викиди з метою стимулювання зниження викидів парникових газів від великих стаціонарних джерел економічно ефективним і низьковитратним чином.

Відповідне національне законодавство в Україні очікується наприкінці 2016 року.

З 1 січня 2016 року в Україні надано чинності стандарту ДСТУ ISO 14065:2015 «Парникові гази. Вимоги до органів з валідації та верифікації тверджень щодо парникових газів для їх застосування у разі акредитації чи інших форм визнання».

В 2010 році Європейська кооперація з акредитації(ЕА) визначила стандарт ISO 14065 (для оцінки органів з верифікації тверджень щодо парникових газів) новим стандартом з акредитації для EA MLA (Багатостороння Угода ЕА про визнання).

З прийняттям стандарту ДСТУ ISO 14065:2015, НААУ починає його впровадження в свою діяльність.

Наказ НААУ № 62 щодо затвердження Плану впровадження стандарту ДСТУ ISO 14065:2015