Впровадження плану ISO/IEC 17065:2012 "Оцінювання відповідності. Вимоги до органів, що сертифікують продукції, процеси та послуги"

18 січня 2013 року з метою формування єдиної технічної політики в діяльності Національного агентства з акредитації України (далі – НААУ) та забезпечення впровадження вимог міжнародного стандарту ISO/IEC 17065:2012 «Оцінювання відповідності. Вимоги до органів, що сертифікують продукції, процеси та послуги» було затверджено «План впровадження ISO/IEC 17065:2012».

Слід зазначити, що з 01.01.2015 року акредитація органів з оцінки відповідності (далі – ООВ) та нагляд за акредитаційними ООВ, які акредитовані відповідно до вимог ДСТУ EN 45011-2001 «Загальні вимоги до органів, які керують системою сертифікації продукції», здійснюється на відповідність вимогам ISO/IEC 17065:2012.

Впровадження коригувальних дій за результатами невідповідностей новим вимогам повинно завершитися до 15.09.2015 року.

Протягом 2014 року до НААУ надійшло 11 запитів на відповідність вимогам ISO/IEC 17065:2012 для присвоєння реєстраційного номеру та проведено роботи з моніторингу шляхом здійснення нагляду за діяльністю ООВ на відповідність вимогам ДСТУ EN 45011-2001.

Серед штатного персоналу НААУ 15 головних аудиторів атестовано на право проведення оцінки по ISО/IEC 17065:2012 в якості керівників груп.

Інформуємо, що стан впровадження стандарту ISO/IEC 17065:2012 був оцінений групою з оцінювання ЕА, зауважень та невідповідностей не виявлено, про що свідчить результати їхнього оцінювання.