Впровадження документа ЕА-2/17 М в діяльність НААУ

З метою впровадження обов’язкових документів Європейської кооперації з акредитації (ЕА) в Національному агентстві з акредитації України (НААУ) було затверджено низку документів та форм, що регламентують порядок акредитації з метою подальшої нотифікації органів з оцінки відповідності (ООВ) з врахуванням положень обов’язкового документа ЕА-2/17 М:2016 «EA Document on Accreditation for Notification purposes».

Неофіційний переклад цього документа, зроблений НААУ, є доступним в розділі «Нашим клієнтам» - «Документ ЕА щодо акредитації з метою нотифікації».

Відповідність ООВ встановленим спеціальним вимогам до призначених ООВ згідно з технічними регламентами оцінюється НААУ під час акредитації та/або моніторингу відповідно до загального документа НААУ «Спеціальні вимоги до призначених органів з оцінки відповідності згідно з технічними регламентами» (ЗД-08.01.34), який є доступним в розділі «Документи НААУ».

Також Наказом НААУ від 21.04.2017 № 54 затверджено новий Порядок та розмір оплати робіт з акредитації та моніторингу з урахуванням процедури акредитації з метою подальшої нотифікації. Наказ та Порядок є доступними в розділі «Документи НААУ».

Відповідно до Наказу НААУ від 17.02.2017 №27, НААУ розпочинає прийом заявок на акредитацію з метою подальшої нотифікації з 1 червня 2017 року.

Додатково звертаємо увагу ООВ на розроблену НААУ форму листа щодо подачі заявки на акредитацію з метою подальшої нотифікації. Форма листа є доступною в розділі «Нашим клієнтам».