Впровадження в діяльність НААУ обов’язкового документу ЕА-2/17 М:2020 щодо акредитації з метою призначення

Впровадження в діяльність НААУ обов’язкового документу ЕА-2/17 М:2020 щодо акредитації з метою призначення

Національне агентство з акредитації є підписантом Багатосторонньої Угоди про визнання Європейської кооперації з акредитації (EA MLA) та зобов’язане виконувати вимоги, визначені документами та рішеннями ЕА.

Тому НААУ встановлює підхід до акредитації, який викладено в ЕА-2/17 М:2020 «Документ EA щодо акредитації з метою нотифікації» (далі - ЕА-2/17), щоб забезпечити узгоджене здійснення акредитації для цілей призначення органів з оцінки відповідності (далі – ООВ).

Термін впровадження цього документа закінчується 14 квітня 2023 року та з цієї дати всі ООВ, акредитовані з метою призначення, повинні дотримуватися вимог цього документа.

Для акредитації з метою призначення НААУ оцінює ООВ, використовуючи:

1) Призначені основні стандарти для кожного модуля або додатку з визначеною процедурою оцінки відповідності, визначені в кожному Технічному регламенті, та вимоги додаткових стандартів, що застосовуються до конкретного модуля або процедури оцінки відповідності.

2) Спеціальні вимоги до призначених органів з оцінки відповідності згідно з технічними регламентами.

У разі бажання бути акредитованим з метою подальшого призначення, ООВ разом з Заявкою на акредитацію повинен надати повний пакет документів для основного стандарту та документів, що підтверджують відповідність вимогам додаткових стандартів відповідно до ЕА-2/17, Додаток А.

На даний час НААУ проводить роботи з акредитації ООВ, що здійснюють діяльність з оцінки відповідності у сфері дії технічних регламентів та\або відповідного законодавства,  з метою призначення наступним чином:

  1. Проводить роботи з первинної і повторної акредитації та розширення сфери акредитації відповідно до вимог документа ЕА-2/17 М:2020 тільки на відповідність до гармонізованих стандартів, яким надається перевага, та визначених вимог додаткових стандартів.
  2. Для ООВ, стосовно яких не запланований моніторинг шляхом здійснення нагляду протягом перехідного періоду (до 13.02.2023),  проводить оцінювання вимог додаткових стандартів шляхом розширення сфери акредитації (аналіз документів) у разі надходження таких заявок.
  3. При проведенні робіт з моніторингу шляхом здійснення нагляду за діяльністю ООВ, акредитованих на відповідність стандарту ДСТУ EN ISO/IEC 17065:2019, у сфері акредитації яких наявні Технічні регламенти з модулями А1, А2, Н, надає рекомендації стосовно гармонізованих стандартів, яким надається перевага.
  4. Для ООВ, акредитованих одночасно на відповідність вимогам стандартів ДСТУ EN ISO/IEC 17021-1:2017 та ДСТУ EN ISO/IEC 17065:2019, у разі подання заявки, проводить розширення сфери акредитації (аналіз документів) за Технічним регламентом з модулем Н за стандартом ДСТУ EN ISO/IEC 17021-1:2017, якщо такий модуль наявний у чинній сфері акредитації за стандартом ДСТУ EN ISO/IEC 17065:2019.
  5. Для ООВ, акредитованих одночасно на відповідність вимогам стандартів ДСТУ EN ISO/IEC 17020:2019 та ДСТУ EN ISO/IEC 17065:2019, у разі подання заявки проводить розширення сфери акредитації (аналіз документів) за модулями А1 та А2 за стандартом ДСТУ EN ISO/IEC 17020:2019, якщо такий модуль наявний у чинній сфері акредитації за стандартом ДСТУ EN ISO/IEC 17065:2019.
  6. Вище визначені пункти 3-5 діють аналогічно і для Технічних регламентів, які містять Додатки з наступними процедурами оцінки відповідності, які відповідають модулям А1, А2, Н, а саме:
  • внутрішній контроль виробництва з проведенням випробувань продукції під наглядом;
  • внутрішній контроль виробництва з проведенням перевірок продукції під наглядом через певні інтервали часу;
  • відповідність на основі цілковитого забезпечення якості.

 

Враховуючи вищевикладене, а також зобов’язання НААУ, як підписанта Багатосторонньої Угоди про визнання Європейської кооперації з акредитації (EA MLA), зокрема щодо виконання вимог, визначених документами та рішеннями ЕА,  14 квітня 2023 року НААУ обмежить сфери акредитації ООВ в частині технічних регламентів, які не відповідатимуть вимогам ЕА 2/17 М: