Внесено зміни до Плану підготовки до оцінювання НААУ з боку ЄА.

Національним агентством з акредитації України (НААУ) з метою належної підготовки до оцінювання з боку Європейської кооперації з акредитації (ЄА) наказом від 06.04.2015 р. №88 внесено зміни до Плану підготовки до оцінювання НААУ