Візит з оцінювання НААУ з боку ЕА

З 28 листопада по 2 грудня 2011 року в Києві з метою оцінювання діяльності НААУ перебувала група оцінювачів Європейської кооперації з акредитації (ЕА), яка складалась з провідних галузевих експертів національних органів акредитації Франції, Швейцарії, Великої Британії, Туреччини та Чеської Республіки.

Галузь оцінювання стосувалась повторного оцінювання НААУ в сфері акредитації органів з сертифікації персоналу, для якої в 2009 році НААУ підписало Двосторонню угоду з ЕА, а також первинне оцінювання у сферах акредитації органів з сертифікації систем менеджменту, калібрувальних та випробувальних лабораторій.

Оцінювання здійснювалось у відповідності із міжнародним стандартом ISO/IEC 17011, що встановлює вимоги до національних органів акредитації, а також відповідних вимог ЕА. Група ЕА з оцінювання також використовувала ключові показники діяльності (ЕА КРІ) в якості інструменту з оцінювання.

Було проаналізовано документи НААУ, проведено розширену бесіду з керівництвом та персоналом НААУ, а також виконано спостереження (witness) за декількома оцінюваннями, що проводили аудитори з акредитації НААУ у зазначених вище сферах.

Під час заключного засідання 2 грудня 2011 р., група ЕА представила керівництву та персоналу НААУ попередні висновки, які складались з декількох невідповідностей, зауважень та рекомендацій. За результатами роботи, в НААУ проведено аналізування з боку керівництва та визначено план коригувальних заходів на відповідь представленим висновкам з боку групи ЕА.

За три місяці від візиту групи ЕА, результати оцінювання та відповідних коригувальних заходів з боку НААУ будуть розглядатись на Комітеті ЕА з Багатосторонніх угод на якому прийматиметься рішення щодо статусу визнання діяльності НААУ у сферах, по яким проходило оцінювання.

 Спостереження за проведенням оцінювання НААУ у випробувальній лабораторії «Енергозв’язок». Зліва на право. Представник національного органу акредитації Великої Британії (UKAS) пан Джон Харлл, Віталій Богаєвський – головний фахівець відділу міжнародного співробітництва, інформаційного забезпечення та якості НААУ, Сергій Шидловський – головний оцінювач, провідний фахівець управління акредитації лабораторій НААУ. Співробітники лабораторії на чолі з начальником лабораторії паном Олександром Колченко (у центрі).

 Спостереження за проведенням оцінювання НААУ у випробувальній лабораторії якості та безпеки продукції АПК Національного університету біоресурсів і природокористування України.

Спостереження за оцінюванням НААУ було виконано представником національного органу з акредитації Франції (COFRAC), керівник групи ЕА з оцінювання пан Габріель Буассон.