Відбувся аудиторський візит експертів ЕА до Національного агентства з акредитації України

В рамках роботи щодо визнання з боку Європейської кооперації з акредитації (ЕА) з 30 березня по 3 квітня 2009 року відбувся аудиторський візит експертів ЕА до Національного агентства з акредитації України (НААУ).

Склад аудиторської групи ЕА складався з пана Альберто Муза (SINCERT – Італійський орган з акредитації) та пана Альфреда Ліхоти (PCA – Польській центр з акредитації).

Основною метою даного візиту було проведення аудиту національної системи акредитації та діяльності НААУ на відповідність принципам та вимогам міжнародного стандарту ISO/IEC 17011 (Загальні вимоги до органів акредитації, що акредитують органи з оцінювання відповідності).

В рамках аудиту експерти ЕА провели спостереження за проведенням інспекційних наглядів в двох органах з сертифікації систем управління (Бюро Верітас Сертифікейшн Україна та ТОВ МЦЯ «Прирост») на відповідність міжнародному стандарту ISO/IEC 17021, а також органу з сертифікації персоналу з неруйнівного контролю УкрНДІНК на відповідність міжнародному стандарту ISO/IEC 17024.

За підсумками аудиту експерти ЕА надали звіт щодо подальшого вдосконалення діяльності НААУ на шляху до підписання Двосторонньої Угоди (MLA).