Відбулося засідання Президії Технічного комітету з акредитації НААУ

15 липня 2015 року відбулось засідання Президії Технічного комітету з акредитації Національного агентства з акредитації України.

В ході засідання прийняті наступні рішення:

П.1. Порядку денного  – Результати оцінювання з боку Європейської кооперації з акредитації

ПРИЙНЯЛИ  РІШЕННЯ:

-  Інформацію взяти до відома.

П.2.1. Порядку денного – Щодо затвердження кандидатури на посаду голови підкомітету ПК-06 «Метрологія».

ПРИЙНЯЛИ  РІШЕННЯ:

-  Рекомендувати Голові НААУ призначити головою ПК-06 «Метрологія» Величка О.М. – Директора науково – виробничого інституту ДП “Укрметртестстандарт».

П.2.2. Порядку денного частина 2: ─ Щодо отриманих заявок на набуття членства в підкомітетах ПК-04 та ПК-09.

ПРИЙНЯЛИ  РІШЕННЯ:

-   Прийняти до складу ПК-04:

  1. 1.    Асауленко Валентина Олеговича;
  2. 2.    Лисюк Ігор Володимирович;
  3. 3.    Лагода Олександр Володимирович;
  4. 4.    Євстіфєєв Вячеслав Валентинович., Лащ Н.В., поінформувати осіб, які ввійшли до складу ПК-04.

     Доопрацювати положення про ТКА, а саме: зазначити кількість учасників в підкомітетах.

-  Після доопрацювання положення про ТКА, подати його на затвердження Ради з Акредитації.

-  Після доопрацювання, та погодження положення про ТКА, розглянути заявки ПК-09. 

П.3. Порядку денного: Схвалення нових редакцій політик НААУ:

-  ЗД-08.02.27 «Політика НААУ щодо участі калібрувальних лабораторій у програмах міжлабораторних порівняльних калібрувань»;

-  ЗД-08.00.09 «Політика НААУ щодо простежуваності вимірювання, що проводять органи з оцінки відповідності відповідно до заявленої сфери акредитації».

ПРИЙНЯЛИ РІШЕННЯ:

Рекомендувати керівництву НААУ прийняти політики:

-  ЗД-08.02.27 «Політика НААУ щодо участі калібрувальних лабораторій у програмах міжлабораторних порівняльних калібрувань»;

-  ЗД-08.00.09 «Політика НААУ щодо простежуваності вимірюваннящо проводять органи з оцінки відповідності відповідно до заявленої сфери акредитації».

П.4. Порядку денного: Підготовка рекомендацій щодо застосування у діяльності НААУ перекладу ISO/IEC 17043:2010 «Оцінка відповідності. Основні вимоги до проведення перевірки кваліфікації» та схвалення заходів щодо сприяння впровадження цього стандарту в діяльність НААУ.

ПРИЙНЯЛИ РІШЕННЯ:

-     рекомендувати керівництву НААУ прийняти переклад ISO/IEC 17043:2010 «Оцінка відповідності. Основні вимоги до проведення перевірки кваліфікації»;

-    рекомендувати розробникам перекладу стандарта доопрацювати термінологію в термін до 01.08.2015 року.

П.5. Порядку денного – РІЗНЕ:

-     щодо необхідності перегляду критеріїв для атестації персоналу.

ПРИЙНЯЛИ РІШЕННЯ:

-    рекомендувати НААУ переглянути критерії атестації персоналу та привести їх у відповідність до ISO 19011.