Засідання Атестаційної комісії персоналу з акредитації

08 квітня 2016 року о 10.00 год. у Національному агентстві з акредитації України відбулось чергове засідання Атестаційної комісії персоналу з акредитації, на якому згідно “Кваліфікаційних вимог, порядку та правил атестації персоналу з акредитації” розглядалися справи головних аудиторів, аудиторів та експертів з метою переатестації/атестації згідно відповідних напрямків діяльності з акредитації.

За результатами розгляду 24 особових справ та співбесіди з кандидатами на засіданні було прийнято рішення:

1. атестувати:

  • 7 експертів на статус аудиторів;
  • 1 аудитора на статус головного аудитора.

2. не атестувати:

  • 2 аудиторів на статус головних аудиторів.

3. переатестувати:

  • 7 аудиторів;
  • 5 головних аудиторів.

4. не переатестувати:

  • 3 аудиторів;
  • 2 головних аудиторів.

Всього: 
- атестовано/переатестовано 17 осіб*;
не атестовано/не переатестовано 7 осіб.

*2 особи мають декілька статусів одночасно.