Відбулось засідання атестаційної комісії

Відбулось засідання атестаційної комісії

18 грудня 2013 року, з метою визначення належного рівня компетентності персоналу з акредитації, відбулось чергове засідання атестаційної комісії Національного агентства з акредитації України.

В ході засідання розглянуто та обговорено кандидатури штатного та позаштатного персоналу з акредитації для атестації та переатестації на статус аудиторів та головних аудиторів з акредитації усіх напрямків діяльності НААУ.

Водночас, на засіданні переатестовано 9 головних аудиторів і 34 аудитори та атестовані 11 експертів на статус аудиторів штатного персоналу і 8 експертів на статус аудиторів позаштатного персоналу. Крім того, був погоджений план роботи атестаційної комісії на 2014 рік, яким регламентовано засідання атестаційної комісії не рідше одного разу на квартал.