В НААУ започатковано роботу технічного комітету з акредитації «Хімічна та добувна промисловість»

15 березня 2021 року в НААУ відбулось перше засідання технічного комітету з акредитації «Хімічна та добувна промисловість», створеного відповідно до ст.8 Закону України «Про акредитацію органів з оцінки відповідності». Основними завданнями комітету буде підготовка пропозицій щодо вдосконалення процесу акредитації, розширення кола технічних експертів, розгляд та опрацювання спеціальних вимог і додаткових критеріїв акредитації органів з оцінки відповідності, які провадять свою діяльність, пов’язану з хімічною та добувною промисловістю. До складу технічного комітету увійшли представники органів з оцінки відповідності,  експерти. Під час засідання обговорено пропозиції до плану діяльності комітету та його пріоритетних завдань, погоджено попередні терміни та тематику наступних засідань.