Участь співробітників НААУ в роботі профільних комітетів ЕА та ILAC

Відповідно до взятих зобов’язань в рамках Асоційованого членства, НААУ повинно брати участь у роботі та засіданнях профільних комітетів ЕА з метою залучення до обговорення напрямків розвитку процесів та процедур акредитації, їх гармонізованого застосування між всіма органами акредитації – членами Європейської кооперації з акредитації (ЕА).

Участь відповідальних представників НААУ у даних заходах дає можливість ознайомитись з новітніми тенденціями та напрямками розвитку Європейської інфраструктури акредитації у профільних сферах акредитації ООВ та залучити результати до зміцнення діяльності НААУ та подальшого своєчасного розвитку і гармонізації національної системи акредитації у відповідності з Європейськими принципами.

З урахуванням глобального масштабу впливу діяльності Міжнародної асоціації з акредитації лабораторій (ILAC), а саме гармонізація технічної політики у питаннях акредитації випробувальних та калібрувальних лабораторій, а також органів з інспектування та перспективний напрямок визнання діяльності НААУ на міжнародному рівні – участь у засіданнях ILAC є стратегічною прерогативою НААУ в розбудові власної спроможності та відповідності у принципах діяльності з акредитації.

З метою завчасної та належної підготовки до участі прошу визначити відповідальних співробітників НААУ за профільними напрямками діяльності ЕА та ILAC та дати доручення відповідальним виконавцям щодо своєчасної організації участі.

Профільний комітет ЕА Відповідальні співробітники НААУ Час та місце наступної зустрічі
Комітет з лабораторій Т.О. Жмурко, Д.М. Печінка 18-19 вересня, м. Брюссель, Бельгія
Комітет з комунікацій та публікацій В.Ю. Богаєвський, В.В. Житник 18-19 вересня, м. Варшава, Польша
Комітет з горизонтальної гармонізації В.М. Горицький, О.М. Романович 24-25 вересня, м. Берлін, Німеччина
Комітет з сертифікації та Комітет з інспектування А.В. Чекалін, О.С. Крилов 1-3 жовтня, м. Мадрид, Іспанія
Комітет з Багатосторонніх угод (МАС) В.М. Горицький, В.В. Красюк 2-3 жовтня, м. Утрехт, Нідерланди
Щорічне засідання комітетів ILAC В.М. Рущак, В.М. Горицький, В.В. Красюк, В.Ю. Богаєвський 16-26 жовтня, м. Сеул, Південна Корея
Генеральна Асамблея EA В.М. Рущак, В.В. Красюк 20-21 листопада, м. Осло, Норвегія