Участь НААУ у вебінарі «Цінність акредитації – зараз та в майбутньому» організованому національним органом з акредитації Швеції (SWEDAC)

19 жовтня 2020 року представники НААУ взяли участь у роботі вебінару «Цінність акредитації – зараз та в майбутньому», організованому національним органом з акредитації Швеції (SWEDAC). Вступна презентація на тему «Розмаїття режимів ринкового регулювання від 1880 року до наших днів» - Kristina Tamm Hallström SCORE/Стокгольмська школа економіки та Martin Gustavsson, SCORE/Стокгольмський університет. Доповідачі розкрили історичні та економічні особливості основних етапів створення та розвитку ринкового регулювання, а також роль стандартів та моніторингу на кожному етапі. Було підкреслено, що стандарти та моніторинг є інструментами координації виробництва та сприяння розвитку торгівлі (етап І), а також захисту споживачів, створення довіри на ринку та сприяння міжнародній торгівлі (етап ІІ та ІІІ). Відповідно до програми, подальше обговорення тематики вебінару відбувалося за трьома напрямами. І.  «Цінність акредитації – європейський підхід» 
  1. Matt Gantley, виконавчий директор Національного органу з акредитації Великої Британії (UKAS).
Надано бачення ролі акредитації як засобу гарантування впевненості громадян у повсякденному житті, зокрема, з огляду на безпечність та сталість характеристик продукції та послуг. У презентації були відмічені основні завдання UKAS в світлі сучасних міжнародних подій та тенденцій. Було підкреслено значення ширшого використання дистанційних оцінок та змішаних моделей оцінювання, розвитку співпраці НОА з усіма зацікавленими сторонами в галузі акредитації, а також наголошено на швидкому розвитку нових напрямів та схем акредитації (наприклад, технології blockchain).
  1. Emanuele Riva, заступник Голови IAF та Alessandro Nisi, заступник Генерального директора з питань досліджень та статистики Національного органу з акредитації Італії (ACCREDIA).
Надано коротку інформацію та статистичні дані стосовно досвіду роботи ACCREDIA з клієнтами та зацікавленими  сторонами. У презентації була підкреслена роль оцінки відповідності як інвестиції у розвиток бізнесу та її вплив на щорічне зростання обороту та покращення соціальних переваг. Наголошено на важливості інфраструктури якості як інструменту підвищення ефективності державного управління.
  1. Stephan Finke, виконавчий директор Національного органу з акредитації Німеччини (DAkkS).
Розкрито роль багатосторонніх угод MLA/MRA в рамках IAF, ILAC та ЕА, детальну увагу приділено ролі та значенню ЕА MLA як інструменту визнання рівнозначності та надійності атестатів про акредитацію, виданих НОА-підписантами ЕА MLA, як юридично зобов’язуючого інструменту для ЄС в галузі акредитації та оцінки відповідності. ІІ. «Акредитація у Швеції»  
  1. Представник Шведського органу азартних ігор (Spelinspektionen).
Надано коротку інформацію та статистичні дані стосовно розвитку ігорного бізнесу у Швеції та налогошено на відсутності його гармонізації в рамках ЄС. Було підкреслено важливість акредитації ООВ, які оцінюють безпечність каналів передачі даних, з точки зору отримання ліцензій на право провадження букмекерської діяльності, а також необхідність взаємодії між акредитованими органами та компаніями, які надають букмекерські послуги.
  1. Представник випробувальної лабораторії ІКЕА.
Надано коротку інформацію та статистичні дані стосовно ролі та завдань лабораторії щодо проведення механічних випробувань з метою оцінки якості та безпечності матеріалів виробів для споживачів. Підкреслено важливість акредитації з точки зору укріплення довіри споживачів.  ІІІ. «Виклики для акредитації, які зберігатимуть свою актуальність у майбутньому» 
  1. MarcusLong, керівник IIOC (торгової асоціації, яка охоплює 10 органів з сертифікації).
У презентації йшлося про майбутні потреби ринку. Зокрема, було наголошено на необхідності збереження лідерства та відповідальності IAF в контексті сучасних викликів у коротко- та довгостроковій перспективі. Була підкреслена необхідність підтримання постійного  взаємозв’язку між зацікавленими сторонами та клієнтами (споживачами), а також важливість командної взаємодії у довгостроковій стратегії реагування на наслідки пандемії COVID-19. Серед майбутніх завдань акредитації доповідач зазначив необхідність чіткого визначення секторів економіки, які є важливими та потребують оцінки відповідності, переконання в тому, що акредитація охоплює цифрові технології та надійне (безпечне) використання даних, необхідність адаптації та підготовки до прийняття зважених рішень у відповідь на суспільні потреби.
  1. AndreasSteinhorst, виконавчий секретар ЕА.
Надано коротку інформацію та статистичні дані стосовно сучасного стану та завдань європейської системи акредитації. Окремо відмічено наступні майбутні завдання та виклики акредитації: -         прийняття акредитації з боку регуляторів, ринку та споживачів; -         використання акредитації у багатьох нових та існуючих перспективних галузях (органічне виробництво, маркування продукції, акредитація верифікаторів ПГ); -         питання застосування та дотримання Загального регламенту захисту даних (GDPR); -         кібербезпека та необхідність проведення додаткової технічної оцінки інформаційних систем, що зберігатиме актуальність як завдання для ООВ, які акредитовані на відповідність вимогам стандарту ISO/IEC 17065; -          штучний інтелект та питання дотримання фундаментальних прав людини під час його використання в ході проведення оцінок з боку ООВ; -          визначення сфери компетентності для кожного нового напряму акредитації; -         COVID-19 та застосування нових методів/інструментів з боку ООВ: проблема наявності компетентних фахівців для проведення їх оцінювання з боку НОА. За результатами обговорення заслуханих презентацій та сесії питань-відповідей учасникам було запропоновано взяти учать в онлайн-голосуванні щодо найбільш актуальних викликів акредитації. За результатами голосування 47% учасників вебінару визначили питання адаптації до потреб ринку та проведення змішаних оцінок в світлі розгортання пандемії COVID-19  як найбільш актуальні виклики акредитації в майбутньому.