Участь представника НААУ у 46-му засіданні Міждержавної Ради зі стандартизації, метрології та сертифікації (МДР)

Протягом 03-04 грудня 2014 р. перший заступник Голови НААУ Демчишен В.В. у складі делегації від Міністерства економічного розвитку і торгівлі України взяв участь у роботі 46-го засідання МДР, що відбулося у м. Баку, Азербайджанська Республіка.

В процесі засідання піднімалися наступні питання що відносяться до компетенції НААУ:

  • проект «Угоди про взаємне визнання акредитації органів з оцінки відповідності»
  • роботи, що проводяться у державах у сфері технічного регулювання, стандартизації, метрології, оцінки (підтвердження) відповідності та акредитації (обмін інформацією, матеріалами)
  • хід виконання Програми робіт Робочої групи МДР з питання створення Регіональної організації з акредитації
  • проведення чергових засідань МДР та НТКА

Під час проведення засідання проведено робочі зустрічі з представниками національних органів з акредитації Російської Федерації, Республіки Казахстан, Республіки Білорусь, Молдови та Азербайджанської Республіки.

За результатами участі та обговорення питань Порядку денного засідання було запропоновано:

1. Продовжити роботу над проектом «Соглашения о взаимном признании результатов работ по аккредитации органов по оценке соответствия» відповідно до протоколу.

2. Опрацювати рекомендації МДР національним органам з акредитації.