Участь НААУ в Генеральній Асамблеї IAF-ILAC

Відповідно до статті 17 Закону України «Про акредитацію органів з оцінки відповідності» та Положення про Національне агентство з акредитації України НААУ, як національний орган з акредитації України, бере участь у роботі міжнародних, європейських та інших регіональних організаціях з акредитації, та,  зокрема, як повноправний член Міжнародної кооперації з акредитації лабораторій (ILAC), у засіданнях комітетів та Генеральної Асамблеї ILAC.

Протягом 01-04 листопада 2016 р. представники НААУ:

 • В.М.Горицький, Голова НААУ,
 • В.В.Красюк, заступник Голови – начальник планово-організаційного управління

взяли  участь у  роботі  комітетів та Генеральної Асамблеї ILAC,  що відбулися у м.Делі, Індія.

Засідання комітету ILACARC (01 листопада 2016 р.).  

Поінформовано про результати робот робочих груп з перегляду публікацій ILAC.  

Засідання комітету ILACJDSC (JointDevelopmentSupportCommittee – Спільний комітет з підтримки розвитку) (01 листопада 2016 р.). Надано інформацію про здобутки комітету за останній рік. Зокрема:

 • визначено, що мають бути заходи з фінансової підтримки НОА,
 • надано пропозицію щодо розроблення онлайн платформи для навчань, підтримка в участі у роботі комітетів,
 • заходи щодо обміну досвідом,
 • кваліфікація оцінювачів ILAC,

Обговорено можливі шляхи для підтримки НОА країн, що розвиваються. Стисло поінформовано про внесок комітету до впровадження стратегічного плану ILAC\IAF та виконання рішень попереднього засідання у Мілані.

Виклики -  сформувати робочі групи для опрацювання різних питань.

Презентація представника UNIDO

Надано інформацію щодо ролі акредитації для розвитку економіки та суспільства. Поінформовано про:

 • проекти допомоги у сфері акредитації з фокусом на країни Африки, Азії, Латинської Америки,
 • публікації у сфері оцінки відповідності,
 • позитивного впливу від впровадження ISO 9001 (на прикладі Бразилії),

Презентація представника PTB

Представник цієї організації  доповіла про досвід РТВ в діяльності з допомоги в різних країнах, у тому числі у сфері акредитації (зокрема щодо започаткування нових схем акредитації).

Презентація представника ISO CASCO (ISO/IEC DIS 17011 )

Висвітлено наступні питання: Історія стандарту – 5 засідань РГ, що відбулися, наступне – січень 2017 р., 1771 зауважень та 1410 коментарів, Основні зміни:

 • Загальна структура інших стандартів,
 • PAS стандарт вимоги,
 • Вимоги до компетентності персоналу,
 • вимогиILAC-IAF документів,
 • впровадження концепції ризиків – усунення або мінімізація,
 • включено діяльність за акредитації провайдерів МПР,
 • нові терміни,
 • система менеджменту – 2 опції як і в інших стандартах,
 • розкриття інформації (немає більше такої вимоги),
 • змінено слова про сферу поширення стандарту,
 • термін «Акредитація» - відкритий,
 • додано термін «Технічний експерт»,
 • додано «План акредитації» та «Рішення щодо акредитації»,
 • додано розділ «Впровадження схем акредитації»,
 • уточнення до процесів акредитації (наприклад, у разі використання гнучкої сфери),
 • цикл акредитації – від рішення про акредитацію до рішення про повторну акредитацію.

Розглянуто структуру та розділи стандарту. Дискусія, чи є відбір проб (без подальших випробувань, як самостійна діяльність) діяльністю з акредитації, чи необхідно у разі опції В сертифікувати систему менеджменту. Очікувана дата затвердження стандарту – серпень 2017 р.

Презентація представника ISO CASCO (ISO/IEC DIS 17025 )

Поінформовано про роботу (організаційні питання, 4 проведених засідання, розгляд тощо). Зміни:

 • Загальна структура інших стандартів
 • Зв’язок з ISO 9001
 • Ризик менеджмент
 • Вимоги до компетентності та неупередженості ВЛ
 • Стандарт розповсюджується на організації, що здійснюють лабораторну діяльність
 • Не призначений для використання з метою сертифікації лабораторій
 • В нормативних посиланнях лише VIM
 • Додано у терміни - міжлабораторні порівняння, лабораторія,
 • Вимоги до структури – в основному без змін лише уточнено окремі вимоги
 • Додано розділи про метрологічну простежуваність та придбання зовнішніх ресурсів
 • Вилучено примітку 5.2.1 щодо сертифікації персоналу – має бути вимоги у посадових інструкціях
 • Реєстрація постачальників усіх зовнішніх послуг, задокументовані правила для їх відбору
 • Уточнення щодо звітування про випробування, наприклад, у разі, якщо робиться висновок про відповідність, мають бути відповідні процедури
 • система менеджменту – 2 опції як і в інших стандартах,
 • відсутні рекомендації щодо частоти проведення внутрішніх аудитів

Очікувана дата затвердження стандарту – серпень 2017 р. Інформація про систему акредитації в Колумбії. Представник ONAC поінформував про започаткування чергових змін у цій сфері. Інформація про систему акредитації SADCAS. Представник SADCAS поінформував про здобутки цього мультинаціонального органу з акредитації, зокрема, проведення заходів в рамках ILAC та IAF. Нарада керівників національних органів з акредитації ЕА (вечір, 1 листопада 2016 р.). З метою підготовки до засідань IAF та ILAC відбулось засідання, на якому членам ЕА було надано інформацію за результатами роботи різних комітетів цих організацій, а також погоджену спільну позицію з окремих питань. 30 –е Щорічне засідання IAF (2 та 4 листопада 2016 р.) Представники НААУ взяли участь у засіданні в якості спостерігачів, оскільки НААУ не є членом IAF. Голова IAF доповів про виконану роботу за останній рік, зокрема:

 • стратегічний план 2015 – 2019 роки,
 • внесені зміни до окремих документів IAF,
 • розширення сфери розповсюдження багатосторонньої угоди,
 • база акредитованих систем менеджменту,
 • UNIDO проекти,
 • Взаємодію з іншими міжнародними та регіональними організаціями,
 • Навчальні заходи,
 • Взаємодію з регіональними організаціями з акредитації,
 • Зіни до Статуту,
 • Перегляд системи менеджменту секретаріату,

Питання створення єдиної бази даних IAF усіх акредитованих систем менеджмента. Обговорено проблемні організаційні питання, потребу у ресурсах (зокрема, фінансові, консультаційні), тендерні процедури. Обговорено окремі питання удосконалення внутрішньої системи менеджменту IAF – звіт менеджера з якості IAF (проведений внутрішній аудит та аналізування з боку керівництва). Презентовано фінансовий звіт за 2016 та фінансовий план на 2017 рік. Презентовано звіт Секретаріату:

 • Стан членства
 • Статус сплати внесків
 • Нові запити щодо членства
 • Скарги
 • Інші важливі питання

На засіданні було презентовано звіти про діяльність міжнародних організацій – партнерів IAF. Поінформовано про результати голосування до різних комітетів організації. Пропозиції щодо резолюції, зокрема, наступне:

 • Поширити сферу угоди для стандарту 50003 .
 • ISO/IEC 17021-2 встановити 2 роки з дати публікації для переходу на нові редакції цього стандарту.
 • ISO 45001 -  встановити перехідний період 3 роки з дати публікації.
 • Щодо обов’язкового посилання на статус акредитації акредитованими ОС (для систем менеджменту) – дата переходу 06.11.2019 – резолюція № 17.
 • Встановити дату переходу 31.03.2018 р. для IAF MD 19.
 • Включити до бюджету витрати у сумі 60000 доларів США для розробки ІТ бази.
 • IAF MD 19 – дата впровадження 31/03/2018.
 • Визнати ЕА як регіональну організацію для стандарту ISO/IEC 17024.

20 – е щорічне засідання ILAC (2 та 4 листопада 2016 р.) Представники НААУ взяли участь у засіданні в якості повноправних членів, оскільки НААУ є повноправним членом цієї організації. Презентовано звіт Голови (Peter Unger) та Секретаріату (статус членства), обговорено протокол попереднього засідання. Презентовано звіти ВІРМ, WADA та її кооперацію з ILAC (зокрема, навчання оцінювачів цієї організації, що у 2016 р. відбулося в приміщеннях ENAC), адміністративні питання функціонування ILAC (зокрема вибори до керівних органів), фінансовий звіт та запланований бюджет на 2017 рік, пропозиції щодо змін до статутних документів, виконання стратегічного плану у 2016 році. Також презентовано: -         комітету ILAC з інспектування, -         Комітету ILAC AMC – зокрема, щодо результатів оцінювання регіональних організацій з питань акредитації, -         Комітету лабораторій, Запропоновано змінити правило для голосування від «Одна економіка – один голос» на «Один член – один голос». НААУ проголосувало разом з іншими європейськими країнами проти таких змін. За результатами голосування рішення – не вносити зміни до правил, хоча це й вимагається нідерландським законодавством. Також відбулися голосування щодо обрання керівників комітетів організації– НААУ взяло участь у голосуванні. Пропозиції щодо резолюції, зокрема, наступне:

 • Встановити перехідний період 3 роки з дати публікації для стандарту ISO/IEC 17034 (01.11.2016) та започаткувати сферу визнання для цього стандарту
 • Встановити перехідний період 3 роки з дати публікації для стандарту ISO/IEC 17025

Щорічне спільне засідання ILAC\IAF  (3 листопада 2016 р.) Презентовано інформацію про діяльність:

 • Спільного  комітету з управління,
 • ІЕС,
 • Робочих груп з перегляду публікацій,
 • організаційні питання щодо організації щорічних засідань,
 • взаємодію з регіонами (звіт JEC),
 • керівного комітету IEC-IAF-ILAC,
 • ISO та CASCO,
 • OIML (міжнародна організація законодавчої метрології),
 • UNIDO,
 • JMC, спільного комітету IAF-ILAC з менеджменту,
 • комітету ILAC JDSC (Joint Development Support Committee – Спільний комітет з підтримки розвитку),
 • JWG A групи – зокрема, щодо впровадження нових 4 та 5 рівня визнання для IAF,
 • Спільної групи IAF-ILAC з комунікацій.
 • Звіти регіональних організацій з питань акредитації – AFRAC, APLAC, ARAC, EA, IAAC, PAC, SADCA.

Прийнято низку резолюцій, у тому числі:

 • щодо переходу на нову редакцію ISO/IEC 17011 – 3 роки (до серпня 2020 р.),
 • щодо дій у разі незгоди ILAC та IAF з поясненнями CASCO щодо вимог стандартів.
 • Інші питання

Проведено робочі зустрічі з керівниками національних органів з акредитації країн СНД та інших країн, обговорено питання щодо налагодження співпраці, проведено перемовини з секретарем IAF щодо стану проходження заявки НААУ для набуття членства у цій організації. За результатами участі та обговорення питань Порядку денного засідання прийнято рішення:

 1. Після впровадження нової редакції стандарту ISO/IEC 17011 здійснити аналіз відповідності новим вимогам (таблиця з посиланням на документи НААУ).
 2. Після впровадження нової редакції стандарту ISO/IEC 17025 розробити план його впровадження у діяльність з акредитації.
 3. Здійснити аналіз щодо впровадження вимог IAF MD 20 в діяльність НААУ.
 4. Забезпечити впровадження резолюції IAF щодо обов'язкового посилання на статус акредитації акредитованими ОС (для систем менеджменту) – дата переходу 06.11.2019.