Участь делегації НААУ у ІХ Міжнародній науково-технічній конференції «Метрологія - 2014»

Заступник начальника управління з нагляду за акредитованими органами з оцінки відповідності-начальник відділу нагляду за акредитованими лабораторіями Яцун М.Г. та заступник начальника управління з акредитації органів з оцінки відповідності-начальник відділу акредитації лабораторій Бусол О.П. прийняли участь у роботі ІХ Міжнародної науково-технічної конференції «Метрологія – 2014», що відбулась 15-16 жовтня 2014 року у м. Харкові.

1. Пленарне засідання.

Відкрив конференцію Голова організаційного комітету – в.о. Генерального директора Національного наукового центру «Інститут метрології» Дудолад О.С. Пленарне засідання відкрив заступник Голови організаційного комітету – Перший заступник Генерального директора Національного наукового центру «Інститут метрології»  Неєжмаков П.І. З привітальним словом до організаторів та учасників конференції виступив Заступник Генерального директора з метрології ДП «Харківстандартметрологія» Чепела В.М.

З доповідями на пленарному засіданні виступили:

 • Назаренко Л.А. (Харків, Україна) на тему «Реформа SI: сучасний стан і перспективи»;
 • Поврозін О.І . (Харків, Україна) на тему “Фемтосекундний лазер – широкі можливості до зазтосування”;
 • Кравченко Н.І. (Харків, Україна) на тему «Стан і перспективи метрологічного забезпечення антенних вимірювань»;
 • Сорокін В.М. (Харків, Україна) на тему «Проблеми сучасної фотометрії»;
 • Прокопов О.В. (Харків, Україна) на тему «Метрологія і економіка: національний і міжнародний аспект».

2. Засідання секцій.

Продовжили роботу конференції учасники на засіданнях тематичних секцій, де заслухали доповіді та обговорили актуальні питання у цих сферах.

З доповідями на засіданнях секцій виступили:

 • на Секції 1 «Загальна та законодавча метрологія» – Марков Б.Ф. (Харків, Україна) на тему «Національна еталонна база. Стан і перспективи розвитку» щодо обґрунтування економічної доцільності створення первинного або вихідного еталона,  Щур Є.Ю. (Харків, Україна) на тему «Калібрування та повірка ЗВТ. Відмінності та збіжності» та інші учасники конференції;
 • на Секції 2  «Час, частота та гравітація» – Корецький Є.О. (Харків, Україна) на тему «Зберігання та забезпечення функціонування державного первинного еталонна одиниць часу і частоти» та інші учасники конференції;
 • на Секції 3  «Електричні, магнітні та радіоелектронні вимірювання» – Стадник Б.І. (Львів, Україна) на тему «Еталон електричного опору на базі фундаментальних сталих речовин» та інші учасники конференції;
 • на Секції 4  «Термометрія та теплофізика» – Гоц Н.Є. (Львів, Україна) на тему «Науково-технічні засади метрологічного забезпечення термометрії за інфрачервоним випромінюванням» та інші учасники конференції;
 • на Секції 5  «Фотометрія та радіометрія» – Мачехин Ю.П. (Харків, Україна) на тему «Створення системи вимірювань абсолютних значень частот за допомоги частотної гребінки Ті-Sa лазера» та інші учасники конференції;
 • на Секції 6  «Механічні вимірювання» – Скляров В.В. (Харків, Україна) на тему «Підготовка мір твердості першого розряду до проведення міжнародних порівнянь за шкалою Роквелла» та інші учасники конференції;
 • на Секції 7  «Довжина та кут» – Маслов В.А. (Харків, Україна) на тему «Про методичну невизначеність відтворення одиниці довжини» та інші учасники конференції;
 • на Секції 8  «Вимірювання витрат, об`єму і рівня речовин» – Онушко В.В. (Київ, Україна) на тему «Щодо повірки витратомірів-лічильників на природному газі» та інші учасники конференції;
 • на Секції 9  «Інформаційні технології та системи в метрології» – Півненко С.М. (Харків, Україна) на тему «Про можливісті модернізації механізма формування глобальної шкали UTC за допомоги Grid-технологій» та інші учасники конференції.

3. Заключне пленарне засідання.

На заключному пленарному засіданні виступили керівники тематичних секцій з доповідями щодо результатів обговорення доповідей та тлумачень піднятих питань. Конференція прийняла рішення за результатами її проведення, наданих доповідей та пропозицій учасниками. Організатори підвели підсумки роботи конференції.