Перехід на новий стандарт ISO/IEC 17021-1!

Міжнародною організацією зі стандартизації (ISO) 15 червня 2015 року було опубліковано стандарт ISO/IEC 17021-1:2015 «Оцінка відповідності – Вимоги до органів, що здійснюють аудит і сертифікацію систем менеджменту – Частина 1: Вимоги».

Відповідно до Резолюції 2014-12 Генеральної Асамблеї Міжнародного форуму з акредитації (IAF) для переходу на нову редакцію міжнародного стандарту  ISO/IEC 17021 було встановлено перехідний період, що складає 2 роки з дня публікації нової редакції. Даний перехідний період було схвалено та прийнято Генеральною Асамблеєю Європейської кооперації з акредитації (ЕА) – Резолюція ЕА 2014 (34) 21.

Таким чином, стандарт ISO/IEC 17021:2011 втрачає чинність з 15 червня 2017 року.

З огляду на вищенаведене, в діяльність НААУ було впроваджено наказ від 01.02.2016 №25 «Щодо впровадження вимог міжнародного стандарту ISO/IEC 17021-1:2015 в діяльності НААУ».

Додатково НААУ було розроблено загальний документ ЗД-08.10.32 «Оцінка відповідності – Вимоги згідно ISO/IEC 17021-1:2015 до органів, що здійснюють аудит і сертифікацію систем менеджменту – Частина 1: Вимоги». Зазначений документ розроблено і впроваджено НААУ відповідно до Політики щодо застосування вимог міжнародних стандартів під час акредитації (ЗД-08.00.11). Документ опрацьовано спільно з Технічним комітетом з акредитації і являє собою неофіційний переклад та носить інформаційний характер. При цьому рекомендується використовувати стандарт ISO/IEC 17021-1:2015 на англійській мові. Придбати міжнародні стандарти ISO можливо у національному органі стандартизації України, ДП «УкрНДНЦ».

Також повідомляємо, що IAF було розроблено документ IAF ID 11:2015 «Інформація щодо переходу акредитації систем менеджменту на стандарт ISO/IEC 17021-1:2015 зі стандарту ISO/IEC 17021:2011», який знаходиться у вільному доступі на офіційному сайті IAF.

Наказ НААУ від 01.02.2016 №25

Загальний документ “Оцінка відповідності. Вимоги до органів, що здійснюють аудит і сертифікацію систем менеджменту – Частина 1: Вимоги (згідно ISO/IEC 17021-1:2015)“ 

Посилання:

ДП «УкрНДНЦ»

IAF ID 11:2015 Information on the Transition of Management System Accreditation to ISO/IEC 17021-1:2015 from ISO/IEC17021:2011