Щодо розширення визнання Національного агентства з акредитації України

Національне агентство з акредитації України (НААУ) відповідно до ст. 17 Закону України «Про акредитацію органів з оцінки відповідності», з метою забезпечення  міжнародного співробітництва у сфері акредитації представляє та бере участь від України у міжнародних, європейських та інших регіональних організаціях з акредитації.

Головним вектором діяльності НААУ є співробітництво з Європейською кооперацією з акредитації (ЄА), що є органом, який, згідно з Регламентом (ЄС) №765/2008 від 09.07.2008, керує системою експертного оцінювання серед національних органів з акредитації держав-членів Європейського Союзу та інших країн Європи.

У 2009 році НААУ підписало Угоду про асоційоване членство з Європейською кооперацією з акредитації.

В період з 2009 по 2014 роки НААУ стало підписантом Двосторонньої Угоди з Європейською кооперацією з акредитації та забезпечило визнання за наступними напрямками акредитації:

- органів з сертифікації систем менеджменту (стандарт ISO/IEC 17021:2011 «Вимоги до органів, що здійснюють аудит і сертифікацію систем менеджменту»);

- калібрувальних і випробувальних лабораторій (стандарт ISO/IEC 17025:2006 «Загальні вимоги до компетентності випробувальних та калібрувальних лабораторій»);

- органів з сертифікації персоналу (стандарт ISO/IEC 17024:2012 «Загальні вимоги до органів, що здійснюють сертифікацію персоналу»);

- органів з інспектування (стандарт ISO/IEC 17020:2012 «Оцінювання відповідності. Вимоги щодо діяльності різних типів органів, що здійснюють інспектування»).

У 2015 НААУ успішно пройшло оцінювання з боку Європейської кооперації з акредитації та отримало позитивний висновок групи з оцінювання ЄА щодо отримання статусу підписанта у сфері акредитації органів з сертифікації продукції (ISO/IEC 17065:2012 «Оцінювання відповідності – Вимоги до органів, що сертифікують продукцію, процеси та послуги»).

З 01 по 02 жовтня 2015 року представники НААУ, взяли участь у роботі 34-го засідання Ради Багатосторонньої Угоди Європейської кооперації з акредитації (МАС), що відбулося у м. Берлін, Німеччина. До порядку денного даного засідання було включено питання щодо розгляду результатів оцінювання, поточного стану справ та розвитку діяльності НААУ, яке було здійснено у травні 2015 року.

За результатами розгляду звіту групи оцінювання ЄА за діяльністю НААУ, висновків спеціальної робочої групи МАС та додаткової інформації з доказами виконання коригувальних дій, наданою представниками НААУ, члени МАС зазначили що НААУ функціонує відповідно до вимог Регламенту (ЕС) 765/2008, стандарту ISO/IEC 17011, обов’язкових документів ЄА та прийняли рішення щодо отримання НААУ статусу підписанта у сфері акредитації органів з сертифікації продукції (стандарт  ISO/IEC 17065:2012 «Оцінювання відповідності – Вимоги до органів, що сертифікують продукцію, процеси та послуги»).

Урочисте підписання Угоди про визнання для напрямку «Акредитація органів з сертифікації продукції» відбудеться під час роботи Генеральної асамблеї ЄА 25-26 листопада у м. Будапешт, Угорщина.

Таким чином, національна система акредитації України визнається національними органами з акредитації  країн-членів ЄА у якості еквівалентної у визнаних сферах, а НААУ станом на сьогодні виконало усі передумови для реалізації вимог, передбачених економічним розділом Угоди про асоціацію між Україною та ЄС в частині приведення української системи акредитації у відповідність з європейською системою акредитації.