Щодо акредитації органів з оцінки відповідності у сфери дії Закону України "Про надання будівельної продукції на ринку"

З 1 січня 2023 року набирає чинності ЗУ “Про надання будівельної продукції на ринку”, що імплементує в національне законодавство положення Регламенту (ЄС) № 305/2011.

Однією з ключових вимог Регламенту (ЄС) №305/2011 є оцінка та перевірка стабільності показників будівельної продукції, яку здійснюють виробники будівельної продукції та призначені органи з оцінки відповідності (далі - ООВ).

Призначення ООВ здійснюється Міністерством економіки України. Оцінку претендентів на призначення відповідно до законодавства здійснює Міністерство розвитку громад та територій України.

Відповідно до Закону України «Про акредитацію органів з оцінки відповідності»  акредитація ООВ здійснюється Національним агентством з акредитації України.

Відповідно до положень Закону України «Про надання будівельної продукції на ринку» сфера акредитації органу з оцінки відповідності має охоплювати групу будівельної продукції та/або конкретну будівельну продукцію визначені у гармонізованому стандарті.

Мінрегіоном підготовлено відповідний орієнтовний перелік груп будівельної продукції .

Системи оцінки та перевірки стабільності показників будівельної продукції затверджено постановою КМУ від 09.06.2021 р. №596.

ООВ може отримати акредитацію діяльності з оцінки відповідності у сфері дії Закону України «Про надання будівельної продукції на ринку» за результатами проходження процедури первинної акредитації, повторної оцінки або розширення наявної сфери акредитації. При цьому відповідно до положень документа EA-2/17 M: 2020 «EA Document on Accreditation for Notification Purposes» пріоритетними стандартами з акредитації є:

ДСТУ EN ISO/IEC 17065 для систем 1, 1+, 2+
ДСТУ EN ISO/IEC 17025для системи 3

Для проходження зазначених процедур акредитації ООВ повинен оформити та надіслати до НААУ відповідний заявочний комплект документів. Заявочний комплект документів на акредитацію можна отримати у рубриці «Подання заявки на акредитацію».