Розширення визнання НААУ з боку Міжнародної кооперації з акредитації лабораторій (ILAC)

  Міжнародна кооперація з акредитації лабораторій (ILAC) визнала Національне агентство з акредитації України - як підписанта Угоди про взаємне визнання (ILAC MRA) за напрямком акредитації «медичні дослідження».

  НААУ проводить акредитацію клініко-медичних лабораторій, які здійснюють медичні дослідження відповідно до вимог стандарту ДСТУ EN ISO 15189, що встановлює вимоги щодо компетентності та системи якості для таких лабораторій. Впровадження цього стандарту в клініко-медичних лабораторіях надає впевненість у результатах проведених досліджень, підтримує на високому рівні компетентність персоналу, забезпечує відповідність законодавчим і нормативним вимогам, безпеку конфіденційних даних пацієнта та підготовку точних звітів з результатами тестів. Зазначене визнання є особливо важливим з огляду на роботу, що проводиться НААУ впродовж останнього часу з акредитації клініко-медичних лабораторій, враховуючи ситуацію, пов’язану з COVID-19 в Україні та світі.