Розміщено ЗД-08.15.31 відповідно до ISO/IEC 17043:2010 в редакції 01

На сайті НААУ розміщено ЗД-08.15.31 Загальний документ «Оцінка відповідності. Основні вимоги до проведення перевірки кваліфікації» (відповідно до ISO/IEC 17043:2010) в редакції 01.

Згідно наказу Міністерства економічного розвитку та торгівлі України від 30.12.2014 № 1494  з 01.01.2016 в Україні набирає чинності стандарт ДСТУ EN ISO/IEC 17043:2014 «Оцінка відповідності. Основні вимоги до проведення перевірки кваліфікації», що розроблений для забезпечення всіх зацікавлених сторін узгодженою основою щодо встановлення компетентності організацій, що надають послуги з проведення перевірки кваліфікації та широко застосовується в світі для акредитації провайдерів програм міжлабораторних рівнянь (далі – МПР). МПР є обов’язковим та невід’ємним елементом зовнішнього контролю системи якості лабораторій та відіграють важливу роль, як під час акредитації лабораторії, так і під час її функціонування.

З метою запровадження сучасних світових підходів в сфері підтвердження компетентності провайдерів МПР з метою впровадження міжнародного стандарту ISO/IEC 17043 в діяльність ООВ НААУ наказом № 108 від 22.04.2015 затвердило план впровадження цього стандарту. Відповідно зазначеного Плану з 28  серпня 2015 року НААУ розпочинає приймання заявок від ООВ на проведення робіт з акредитації як провайдерів МПР згідно ISO/IEC 17043.

Наказом НААУ від 29.07.2015 затверджено та введено в дію з 05 серпня 2015 року ЗД-08.15.31 Загальний документ «Оцінка відповідності. Основні вимоги до проведення перевірки кваліфікації» (відповідно до ISO/IEC 17043:2010) в редакції 01. Документ розміщено на сайті НААУ.

Цей документ розроблений і впроваджений Національним агентством з акредитації України (далі — НААУ) відповідно до загального документу НААУ “Політика НААУ щодо впровадження під час акредитації вимог міжнародних стандартів” (ЗД-08.00.11). Документ опрацьований спільно з Технічним комітетом з акредитації та рекомендований до застосування (протокол засідання Президії ТКА від 15 липня 2015 року № 38)

Цей документ є неофіційним перекладом та носить інформаційний характер, при цьому рекомендується використовувати стандарт ISO/IEC 17043:2010 англійською мовою.

Документ рекомендований для використання органами з оцінки відповідності, персоналом з акредитації, працівниками НААУ та іншими зацікавленими сторонами.

НААУ  запрошує всі зацікавлені сторони до співпраці в сфері акредитації провайдерів МПР відповідно вимог ISO/IEC 17043 та пропонує міністерствам та відомствам, що здійснюють функції технічного регулятора в певних напрямках економічної діяльності,  визначитися з переліком організацій-провайдерів МПР, що з метою міжнародного визнання результатів запроваджених ними програм МПР повинні відповідати вимогам ISO/IEC 17043 та розглянути питання щодо їх акредитації.