Питання-відповіді

Що необхідно для акредитації лабораторії? Порядок подання заявки описано в розділі «Подання заявки на акредитацію». Термін проведення робіт з акредитації у середньому складає від 6 місяців до одного року. Вартість цих робіт розраховується залежно від обсягів та показників щодо акредитації та буде здійснена після отримання заявки на акредитацію.

Лабораторія потребує розширення сфери акредитації. Які наші дії?

Надати до НААУ лист (за формою Ф-08.00.80), заявку щодо розширення сфери акредитації (за формою Ф-08.00.02) та комплект документів (у паперовій та електронній формах) згідно Переліку (за формою Ф-08.01.03-ВЛ або Ф-08.02.03-КЛ). Всі чинні форми документів містяться на сайті НААУ в розділах «Нашим клієнтам» та «Подання заявки на акредитацію».

В лабораторії відбулись зміни. Які наші дії?

Надати до НААУ лист (за формою Ф-08.00.77) щодо внесення змін та комплект документів (у паперовій та електронній формах) згідно Переліку (за формою Ф-08.01.03-ВЛ або Ф-08.02.03-КЛ), що стосується тільки змінених документів. Всі чинні форми документів містяться на сайті НААУ в розділах «Нашим клієнтам» та «Подання заявки на акредитацію».

Що необхідно для поновлення дії атестату про акредитацію лабораторії?

Надати лист з проханням поновити дію атестату про акредитацію. До цього листа додати документи (у паперовій та електронній формах) згідно Переліку (за формою Ф-08.01.03-ВЛ або Ф-08.02.03-КЛ), що стосується стану та змін, які відбулися за час після призупинення дії атестату, та втратою сталого досвіду в випробувань/калібруванні ЗВТ з причини відсутністю робіт з випробування/калібрування, в тому числі відомості щодо:
- статутних або внутрішніх документів підприємства (наприклад, державна реєстрація, накази, положення, настанови, процедури тощо);
- персоналу, устатковання, приміщень та умов в них (Паспорт лабораторії за чинною формою або його відповідні форми з 1 по 11);
- кваліфікації нових співробітників;
- копій оригіналів свідоцтв/ протоколів калібрування (розглядатимуться тільки свідоцтва/протоколи калібрування, які проводились за останній календарний рік, в т.ч. повторні, дублюючи, тестові, тренувальні та навчальні);
- оцінювання придатності методів/ методик калібрування (наприклад, чинні форми Ф-08.02.33, звіти про валідацію/ придатність за п.5.4 ДСТУ ISO/IEC 17025, документальні докази підтвердження якості калібрувань за п.5.9 ДСТУ ISO/IEC 17025​ тощо;
- участі та результатами міжлабораторних порівнянь результатів калібрування згідно Політики НААУ – ЗД-08.00.29 (наприклад, Форма 11 Паспорту КЛ);
- проекту нової сфери акредитації, у зв’язку з заміною атестату про акредитацію, яка відбудеться  за результатами нагляду.
Всі чинні форми документів можна завантажити на сайті НААУ.

Хто проводить калібрування в Україні?

Калібрування устатковання (в т.ч. обладнання та ЗВТ) в Україні проводять національні метрологічні інститути, а також калібрувальні лабораторії, акредитовані на відповідність вимогам ДСТУ ISO/IEC 17025:2006, перелік яких в розділі «Реєстр акредитованих ООВ».

Хто може наносити знак СЄ?

Відповідно до правил нанесення маркування СЄ, знак СЄ може наносити виробник або нотифікований орган, який разом зі знаком СЄ наносить свій  ідентифікаційний номер, якщо вказаний орган бере участь на етапі виробничого контролю і це визначено одним з модулів сертифікації продукції.
Нотифікований орган – це орган, формально зареєстрований через комісію ЄС в офіційному переліку з присвоєнням  відповідного номеру. Для цього орган подає заявку в державний орган, який має повноваження звернутися до Комісії ЄС з офіційною заявою, що даний орган відповідає усім вимогам визначених Директив ЄС для даної продукції.