Публікація нової редакції документа EA-1/13

Відповідно до рішення Генеральної Асамблеї EA, документ EA-1/13 A 2009 «Відносини EA з Органами акредитації (ОА) та  країнами, які не є членами ЄС або ЄАВТ» був переглянутий з метою розробки конкретного процесу для проведення паритетного оцінювання тих ОА, що є членами інших регіональних організацій і повинні продемонструвати відповідність з Регламентом (ЄС) 765/2008 для здійснення акредитації у просторі, регульованому ЄС.

Першочерговим завданням ЕА є визначення, гармонізація та побудова послідовності в системі акредитації, що сприяє європейській торгівлі, промисловості та суспільству з метою усунення  бар’єрів в торгівлі та внеску в охорону здоров’я та безпеки людей.

Європейський Союз (ЄС) визнає особливу важливість тісних стосунків з сусідніми країнами та з цієї метою запровадив Європейську політику сусідства. EA вважає, що відносини між EA та Органами з акредитації (ОА) в країнах, які є частиною Політики сусідства та потенційними кандидатами на вступ до ЄС, у тому числі регіони, в яких здійснюють діяльність зазначені ОА, слід укріплювати.

Визнані на національному рівні ОА, створені в країнах, які є частиною політики сусідства ЄС (EUNP) або потенційними кандидатами на вступ до ЄС, можуть стати також асоційованими  членами  EA. Асоційовані  члени  можуть підписати двосторонню  угоду ЕА BLA, яка має ті ж цілі, що і EA MLA а саме, налагодження взаємної довіри у відповідних системах акредитації щодо результатів оцінки відповідності.

Політикою EA є довіра до Угоди про взаємне визнання ILAC (ILAC MRA) та Багатосторонньої угоди про визнання IAF (IAF MLA) в частині міжнародного визнання протоколів та сертифікатів, виданих акредитованими ООВ. Таким чином, ОА, що приєднуються до EA MLA шляхом підписання ЕА BLA, повинні пройти паритетне оцінювання з боку EA та, як наслідок, не повинні проходити паритетне оцінювання з боку ILAC, IAF або іншої визнаної  регіональної організації.

Тим не менш, EA визнає, що ОА сусідніх країн, так само як і Європейська комісія, зацікавлені у встановленні взаємної довіри та у визнанні відповідних систем акредитації та акредитованої оцінки відповідності у просторі, регульованому ЄС. Для того щоб досягти цієї мети та взаємної довіри у визнанні на Європейському рівні, ОА повинні продемонструвати, що вони діють згідно з положеннями ISO/IEC 17011 та ILAC/IAF, а також відповідно до Регламенту 765/2008 та відповідних положень EA. Спочатку це необхідно продемонструвати шляхом паритетного оцінювання з боку визнаної регіональної організації з акредитації. а потім за допомогою оцінювання з боку ЕА.

Нові принципи, викладені в переглянутій у 2016 році версії документа EA-1/13 встановлюють, що ОА з країн EUNP, які належать до регіону, визнаного з боку ILAC або IAF, можуть подати заявку на підписання угоди про співробітництво (COA) з EA з метою демонстрації відповідності додатковим вимогам Регламенту № 765/2008 та відповідним положенням EA, за умови, що такі ОА :

-виконують вимоги ISO/IEC 17011 за допомогою статусу підписанта MLA з регіональною організацією, визнаною з боку ILAC або IAF; та

-виконують відповідні вимоги, викладені в Регламенті (ЄC) № 765/2008.

Крім того, з метою досягнення взаємного визнання на Європейському рівні, ОА з країн  EUNP, які належать до регіону, визнаного з боку ILAC або IAF, також можуть подати заявку на підписання угоди щодо взаємного визнання (COAMR) з EA. Передумовою подання такої заявки є те, що Європейська Комісія надає до EA заяву щодо обґрунтованої зацікавленості ОА у встановленні взаємної довіри та визнання у відповідних системах акредитації і діяльності з оцінки відповідності згідно законодавства та торгової політики ЄС. Умовами  для отримання статусу підписанта COAMR для таких ОА є наступне:

- бути підписантом COA; та

- успішно пройти паритетне оцінювання з боку EA для демонстрації компетентності щодо акредитації органів з оцінки відповідності, залучених до діяльності, яка ґрунтується на законодавстві ЄС.

Більш детальну інформацію, зокрема детальні вимоги щодо підписання EA COA та COAMR, надається в документі EA-1/13 A 2016: EAs Relationship with Accreditation Bodies of Countries not being Members of the EU or EFTA та розміщено на сайті EA.

Переглянутий документ EA буде впроваджено з 1 січня 2017 року.