Проведено конференцію "Актуальні питання у сфері акредитації органів з оцінки відповідності"

23-24 грудня 2008 року Національним агентством з акредитації України в м. Києві на базі готелю “Славутич” було проведено конференцію “Актуальні питання у сфері акредитації органів з оцінки відповідності”.

На конференції розглядались наступні питання:

  • Про національну систему акредитації в Україні;
  • Правове забезпечення у сфері акредитації в Україні;
  • Про політики у сфері акредитації;
  • Про роль акредитації на Європейському рівні;
  • Сучасний стан національної метрологічної системи України;
  • Про актуальні питання у сфері акредитації органів з сертифікації;
  • Про актуальні питання у сфері акредитації лабораторій.

У конференції взяли участь Голова НААУ Зоргач Д. В., перший заступник Голови НААУ Пазюк А.В., заступник Голови НААУ Чекалін В.М., директор Департаменту стратегічного прогнозування, планування та міжнародного співробітництва Держспоживстандарту України Михайлов В.М., начальники відділів та провідні фахівці НААУ, представники вітчизняних підприємств і організацій. Під час конференції було зачитано привітання від Міністерства економіки України.

На конференції відбулось обговорення доповідей та обмін думками з питань акредитації. Зокрема, зазначено про необхідність внесення змін до законодавства України з метою усунення дублювання у діяльності з оцінювання компетентності (акредитації) органів з оцінки відповідності. Учасників конференції було поінформовано про стан визнання національної системи акредитації на європейському рівні. Обговорено проблемні питання у національній метрологічній системі та можливість їх вирішення, зокрема, шляхом акредитації національних повірочних/калібрувальних лабораторій в НААУ на відповідність вимогам стандарту ДСТУ ISO/IEC 17025. Обговорено питання, що потребують подальшого удосконалення та запропоновано шляхи та проекти рішень.

В цілому учасники високо оцінили організацію та інформаційне наповнення конференції та висловили бажання участі у нових подібних заходах.

Відділ міжнародного співробітництва та інформаційного забезпечення