Позачергове засідання Президії Технічного комітету з акредитації (ТКА)

30 червня 2010 року у Національному агентстві з акредитації України (НААУ) відбулось позачергове засідання Президії Технічного комітету з акредитації (ТКА), на якому були прийняті рішення:

Щодо необхідності внесення змін в організацію діяльності ТКА:

Рекомендувати НААУ призначити на посаду Голови ТКА Короткова Б. В.

Щодо застосування ДСТУ ISO/IEC 17020:2001 при акредитації суб’єктів господарської діяльності, що займаються випробуванням та інспектуванням КТЗ з метою проведення технічного огляду:

Рекомендувати НААУ при акредитації суб’єктів господарської діяльності, що займаються випробуванням та/або інспектуванням КТЗ, а також тракторів, самохідних шасі, самохідних сільськогосподарських, дорожньо-будівельних і меліоративних машин, сільськогосподарської техніки та інших механізмів під час державного технічного огляду застосовувати ДСТУ ISO/IEC 17020:2001 або ДСТУ ISO/IEC 17025:2006.

Розгляд пп. 3.4, 3.6 ДСТУ ISO/IEC 17020:2001 щодо страхування юридичної відповідності органів інспектування та щодо окремих розрахункових рахунків органів інспектування та організацій:

по п. 3.4: Рекомендувати НААУ пункт 25 Ф-08.07.03“Перелік документів, що додаються до Заявки на акредитацію органів інспектування на відповідність вимогам ДСТУ ISO/IEC 17020:2001” доповнити вимогою щодо терміну надання страхового полісу, а саме: “п. 25. Страховий поліс (до терміну видачі атестату акредитації) ”.

по п. 3.6: п.3.6 ISO/IEC 17020 рекомендувати трактувати таким чином: ”Інспекційний орган або організація, частиною якої він є, повинен мати фінансову стабільність та окремо продемонструвати свій фінансовий стан”.

У роботі засідання від НААУ взяли участь: заступник Голови Горицький В.М., керівники відділів Ликін О.О., Красюк В.В., Марцинчик С.Г., Ткаченко Т.Є., Бусол П.О.